Miejskie inwestycje zagrożone?

Rosną ceny robót drogowych. Wysokie stawki spowodowały, że Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie był zmuszony unieważnić kilka przetargów, m.in. na budowę ul. Waśniewskiego czy dokończenie modernizacji ul. Wojsławickiej. Różnice między cenami proponowanymi przez firmy, a zabezpieczonymi w budżecie miasta pieniędzmi są spore. Czy z tego powodu zaplanowane na ten rok miejskie inwestycje drogowe mogą być zagrożone?

– Na to nie mamy wpływu – mówi Krzysztof Tomasik, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Chełmie. – Planując inwestycję i budżet opieraliśmy się głównie na ubiegłorocznych stawkach. Wiedzieliśmy, że stawki będą wyższe, dlatego też przy kalkulacjach i to braliśmy pod uwagę. Nie przypuszczaliśmy jednak, że firmy zajmujące się budownictwem drogowym podyktują aż tak wysokie ceny, nawet o 50 procent wyższe, niż przed rokiem.

Miasto ogłosiło przetarg na wyłonienie wykonawcy, który miałby dokończyć rozpoczętą w minionym roku przebudowę ul. Wojsławickiej. Chodzi o odcinek wzdłuż cmentarza komunalnego, prowadzący w kierunku lasu Borek. W tegorocznym budżecie na ten cel urzędnicy zaplanowali pół miliona złotych. – Byliśmy przekonani, że tyle pieniędzy spokojnie wystarczy na dokończenie przebudowy Wojsławickiej. Okazało się jednak inaczej.

Do przetargu na dokończenie przebudowy Wojsławickiej złożono dwie oferty. Najtańsza opiewała na prawie 750 tys. zł. – Nie mieliśmy innego wyjścia, musieliśmy unieważnić przetarg i ogłosić kolejny, z nadzieją, że oferty będą niższe – podkreśla Tomasik.

Unieważniono także przetarg na przebudowę ul. Waśniewskiego. Urzędnicy założyli, że ta inwestycja powinna kosztować nie więcej niż 300 tys. zł. Najniższa oferta wyniosła blisko 420 tys. zł. Ponownie ogłoszono przetarg na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Ceramicznej. Złożone oferty były wyższe niż przewidywał kosztorys, a ponadto nie spełniały wymogów formalnych. W kolejnym przetargu Zarząd Dróg Miejskich przedłużył termin realizacji inwestycji do 30 listopada. – Dłuższy czas wykonania prac spowoduje, że firmy zaoferują niższe ceny – twierdzi K. Tomasik.

Nie podpisano też umowy na przebudowę ul. Jedność, konkretnie wymianę nawierzchni i chodnika na odcinku od ul. Kińczyka do Domu Dziecka. Firma, która wygrała przetarg, ostatecznie wycofała się z realizacji zadania. Nie rozstrzygnięto też przetargu na wyłonienie wykonawcy remontu chodnika na ul. Grunwaldzkiej.

Prezydent Agata Fisz przekonuje, że zaplanowane na ten rok drogowe inwestycje nie są zagrożone. – Ogłosiliśmy drugie przetargi i zobaczymy, jakie wpłyną oferty. Czekamy również na rozstrzygnięcie przetargów na inne zadania drogowe i czy będą oszczędności, które pozwoliłyby wygospodarować brakujące pieniądze na Wojsławicką, czy Waśniewskiego – podkreśla A. Fisz. (s)