Mieszkańcy nie chcą żyć w ścisku

Spotkanie z mieszkańcami zorganizowane przez Emilię Lipińską

Mieszkańcy osiedla Piastowskiego obawiają się budowy pięciokondygnacyjnego bloku i trzypiętrowego hotelu przy ul. Leszka Czarnego. Boją się zagęszczenia i zakorkowania wąskich osiedlowych uliczek. Są zaskoczeni zmianami, jakie szykują się w ich okolicy.


W najgorszym przypadku na stosunkowo niewielkiej uliczce jednocześnie będą odbywały się dwie budowy. – O planowanej zmianie w miejscowym planie zagospodarowania dowiedziałam się w zasadzie od samych mieszkańców, którzy niepokoją się kolejnym blokiem i w związku z tym rosnąca liczbą samochodów w swojej okolicy – tłumaczy Emilia Lipińska z rady dzielnicy Rury.

– W trybie pilnym, tj. niespełna w tydzień zorganizowałam spotkanie dla zainteresowanych mieszkańców, na które zaproszeni zostali przedstawiciele Urzędu Miasta Lublin, rady dzielnicy oraz rady miasta, jak również administracji osiedla LSM – dodaje.

Spotkanie odbyło się 1 kwietnia i trwało ponad dwie godziny. Uczestniczyło w nim bardzo wiele osób. Mieszkańcy dowiedzieli się na nim m.in. o możliwości składania wniosków i uwag dotyczących zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Leszka Czarnego do Wydziału Planowania UM Lublin. Czas na składanie dokumentów upłynął 3 kwietnia.

– Jeśli zgłoszone uwagi zostaną przyjęte lub częściowo przyjęte i nastąpi zmiana projektu, to wówczas projekt taki będzie ponownie uzgadniany i opiniowany. Proces podejmowania decyzji i uzgodnień potrwa w sumie około czterech do sześciu miesięcy, a następnie projekt zostanie ponownie wyłożony do wglądu publicznego – tłumaczy Grzegorz Jędrek z biura prasowego ratusza.

Bloki zagęszczą osiedle?

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania odbywa się na działce przy ulicy Leszka Czarnego 3, gdzie obecnie mieści się siedziba Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie. Wody Polskie budynek wynajmują od lipca 2018 roku.

– O zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wystąpił w 2013 roku właściciel jednej z działek. Wniosek potwierdził w 2016 roku. Urząd Miasta Lublin dopuścił w projekcie MPZP możliwość budowy obiektu do wysokości 18 metrów (około 5 kondygnacji), nawiązującej do wysokości budynków mieszkalnych bezpośrednio sąsiadujących z działką – tłumaczy Grzegorz Jędrek z biura prasowego ratusza.

– Potrzebę zmiany planu wykazała analiza przeprowadzona w 2016 roku. Przystąpiliśmy wtedy do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w tym rejonie. W obecnie obowiązującym MPZP są to tereny przeznaczone pod urządzenia telekomunikacji (IT10). Ze względu na zmiany technologiczne w zakresie obsługi telekomunikacji nie ma już potrzeby wyznaczania odrębnego terenu z przeznaczeniem na obiekt związany z obsługą telekomunikacji – dodaje.

Mieszkańcy niepokoją się, że w razie budowy kolejnego bloku cały ruch kołowy zostanie skierowany na jedyną drogę wjazdową i wyjazdową z osiedla Piastowskiego – Leszka Czarnego, którą już i teraz trudno przejechać. – Jak się dowiedzieliśmy na poniedziałkowym spotkaniu przy zmianie planu zagospodarowania brane są pod uwagą dwie koncepcje: przebudowa i modernizacja obecnego budynku oraz najbardziej prawdopodobna – postawienie kolejnego bloku na wzór stojących obok 5-piętrowców.

Obie propozycje, jak i przebieg samej procedury z wyłączeniem głosu i opinii mieszkańców, którzy, nie będąc stroną w sprawie, nie byli o niczym informowani, wywołały największe emocje i oburzenie zgromadzonych – tłumaczy Emilia Lipińska. Część mieszkańców ma żal do spółdzielni LSM, że nie poinformowała ich o znanych wcześniej planach zmiany w MPZP.

Hotel wciśnie się w ulicę Leszka Czarnego?

Mieszkańcy osiedla Piastowskiego byli zaskoczeni także tym, że przy ulicy Leszka Czarnego planuje się kolejną budowę – hotelu. O pozwolenie na budowę wystąpiła lubelska spółka MS Consulting Group.

– Pozwolenie na budowę trzykondygnacyjnego budynku usługowo-hotelowego (część usługowa na parterze, a na dwóch piętrach zlokalizowane mają być pokoje hotelowe) na działce położonej przy ul. Leszka Czarnego 1 zostało wydane 8 listopada 2018 r.. Jedna kondygnacja podziemna przeznaczona zostanie pod parking. Budynek w kształcie kwadratu będzie wysoki na 10 metrów. Przy budynku zlokalizowanych zostanie 17 miejsc parkingowych – potwierdza Grzegorz Jędrek z biura prasowego ratusza.

– Pozwolenie na budowę na budynek przy ul. Leszka Czarnego zostało udzielone na rzecz osób fizycznych. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest to teren usług komercyjnych. Ponieważ nie ma innej możliwości, dojazd do budowy, będzie przebiegał najprawdopodobniej ulicami Leona Urmowskiego i Leszka Czarnego – dodaje.

I to właśnie niepokoi mieszkańców osiedla Piastowskiego, którzy nie tylko obawiają się zagęszczenia ulicy Leszka Czarnego, ale także szkoda im trawiastego skweru na wysokości wiaduktu łączącego osiedle Piastowskie i ulicę Leszka Czarnego z osiedlem A. Mickiewicza – to w tym miejscu miałby stanąć hotel.

Emilia Kalwińska