Mieszkańcy robieni w bałwana?

Przesyłam zdjęcie chełmskiej ulicy osiedlowej II kategorii odśnieżania. Jest zapis w regulaminie o utrzymaniu czystości i porządku w mieście z którego wynika wprost, że śnieg zgromadzony przy poboczu jezdni powinien być uprzątnięty przez zarządcę drogi.

Z jednej strony wysyła się strażników do egzekwowania obowiązku czyszczenia chodnika ze śniegu, z drugiej strony nie egzekwuje się obowiązku uprzątnięcia śniegu – o odśnieżaniu ulic nie wspomnę.

A wszystkie ulice na Działkach są w tej chwili w zasadzie jednokierunkowe, bo nie ma możliwości mijania dwóch pojazdów.

Skoro służby komunalne nie są w stanie wywiązać się rzetelnie ze swoich obowiązków, to może urząd miasta na okres zimy wprowadzi przynajmniej na tych ulicach ruch jednokierunkowy?

Ze zdjęcia wynika, że właścicielom posesji, którzy odśnieżyli chodniki należy współczuć, że dają z siebie robić bałwana…