Mikołaj w Białopolu

Wszystkie dzieci z gminy Białopole urodzone w latach 2004-2014 otrzymały mikołajkowe upominki. Przygotowano łącznie 345 paczek, które rozdano podczas uroczystości w kościołach w Białopolu i Buśnie oraz Gminnym Ośrodku Kultury. Organizatorzy akcji dziękują wszystkim osobom, firmom i instytucjom, które wsparły ją finansowano. (w)