Miliony na Rybią, Kołowrót i Makową zaklepane

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim podpisano umowy na realizację zadań dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku. Wśród nich znalazły się, aż trzy ulice w Krasnymstawie: Makowa, Rybia i Kołowrót.

– Przebudowa ul. Makowej będzie prowadzona na odcinku o długości 962 m – informuje Urząd Miasta Krasnystaw. – W ramach prac budowlanych planuje się wykonanie nowej nawierzchni drogi wraz z budową kanału technologicznego oraz oświetlenia ulicznego. Szacowana wartość inwestycji to 2,68 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie 1,6 mln zł.

Rozbudowa ulic Rybiej i Kołowrót obejmie z kolei roboty na odcinku o długości 704 m. Pojawi się tu nowy asfalt, chodnik, przejścia dla pieszych, kanalizacja deszczowa i gazociąg oraz oświetlenie. Te prace pochłoną 3 mln zł, z czego dotacja wyniesie 1,8 mln zł. Obie inwestycje powinny być ukończone jeszcze w tym roku. (g)