Miliony na solary i latarnie

Dwa projekty przygotowane przez włodawski ratusz zostały sklasyfikowane na 1 i 2 miejscu listy rankingowej. Łączna kwota dofinansowania wyniesie niemal 5 mln zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego oraz solarów. Bez wątpienia jest to największy sukces burmistrza, Wiesława Muszyńskiego.

Mowa tu o projektach „Włodawa – miasto z energią” (solary) i „Włodawa – miasto z energią – oświetlenie uliczne”, które uzyskały niemal 5 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. – Jest to inwestycja, która przyniesie nam spore oszczędności – mówi burmistrz Wiesław Muszyński. – Ze wstępnych analiz wynika, że koszty zakupu energii będą mniejsze nawet o kilkaset tysięcy w skali roku. Te oszczędności przeznaczymy na budowę kolejnego oświetlenia w mieście. W związku z tym już w przyszłym roku planujemy budowę oświetlenia na ulicy Okunińskiej w stronę Orchówka i na ulicy Sierpińskiego od Szkoły Podstawowej nr 3 do ulicy Korolowskiej.
W ramach projektu „Włodawa – miasto z energią – oświetlenie uliczne” wymienionych zostanie ponad 1200 opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami. Ponadto kompleksowej modernizacji doczeka się oświetlenie ulic Jana Pawła II i Wojska Polskiego. Zostanie również zamontowany system pomiaru jakości powietrza. Ponadto miasto otrzyma zwrot kosztów wymiany oświetlenia ledowego przy ulicach Korolowskiej i Tysiąclecia. Inwestycja kosztować będzie prawie 2,7 mln zł. Otrzymane dofinansowane w kwocie ponad 1,8 mln pozwoli na pokrycie niemal 70 procent wszystkich kosztów. Do połowy grudnia podpisana zostanie z kolei umowa o dofinansowanie projektu „Włodawa – miasto z energią”. Inwestycja, na którą miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości ok. 3,1 mln zł, zakłada montaż 393 kolektorów na posesjach prywatnych. Będą to urządzenia o różnej mocy, w zależności od zapotrzebowania na energię cieplną w danym budynku.
– Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2018-2019. Dopiero po rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie wykonawcy poznamy cenę pojedynczego solaru. Dzisiaj trudno jest mówić o kosztach, gdyż jest wiele różnych typów instalacji i nie wiemy, który będzie montowany. O szczegółach będziemy na bieżąco informować zainteresowanych mieszkańców – dodaje W. Muszyński. (pb)