Minister Szczęch w placówce SG w Zbereżu

(16 stycznia) Podsekretarz Stanu w MSWiA Renata Szczęch odwiedziła Placówkę Straży Granicznej w Zbereżu, działającą w strukturach NOSG.  Celem wizyty była m.in. dyskusja nad potencjalnym uruchomieniem nowego przejścia granicznego Zbereże-Adamczuki, na granicy z Ukrainą.


Podczas wizyty w Zbereżu minister R. Szczęch towarzyszyli wojewoda lubelski Przemysław Czarnek,  Komendant NOSG płk SG Jacek Szcząchor oraz przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej.
Gościom zaprezentowano infrastrukturę oraz przedstawiono zadania i specyfikę ochranianego odcinka granicy państwowej, a także pokazano sprzęt wykorzystywany przez funkcjonariuszy SG w służbie. Rozmawiano również o rozbudowie przejść w Dorohusku i Hrebennem oraz o potencjalnym uruchomieniu nowego przejścia granicznego Zbereże-Adamczuki. (pk)