Mistrzostwa Dian PZŁ

Na strzelnicy w Plaskoszu k/Tucholi w dniach 1/2 sierpnia br. odbyły się VII Mistrzostwa PZŁ Dian organizowane przez ZO PZŁ w Bydgoszczy.

Okręg chełmski reprezentowały Anna Jańczak, Anna Krystynek-Kuryś i Aleksandra Sawicka. W końcowej klasyfikacji nasze Diany zajęły 11. lokatę na 27 strzelających okręgi. Anna Jańczak zajęła 3. lokatę w klasie powszechnej. Anna Krystynek-Kuryś była 8. w klasie wstępnej. Nasze gratulacje – połamania i Darz Bór!

Posiedzenie WZZK

Wojewoda lubelski 11 sierpnia br. zwołał posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem spotkania było omówienie sytuacji epizootycznej – ASF na terenie woj. lubelskiego. W spotkaniu uczestniczyli: dr Bogdan Konopka – główny lekarz weterynarii, jego zastępca dr Mirosław Welz, wojewoda lubelski Lech Sprawka, wicewojewodowie, wojewódzki lekarz weterynarii Paweł Piotrowski, służby wojewody a także przedstawiciele m.in. Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie oraz Zarządów Okręgowych PZŁ z Białej Podlaskiej, Chełma, Lublina, Siedlec, Tarnobrzega oraz Zamościa. Podczas posiedzenia wyznaczono kierunki działania i zadania dla służb, inspekcji i straży w zakresie profilaktyki i zwalczania choroby ASF.

Zmiana stref ASF

10 sierpnia br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1185 zmieniająca załączniki do decyzji. Do obszaru objętego ograniczeniami, tj. strefy czerwonej, zaliczono część gmin Dorohusk, Sawin, Ruda-Huta, gm. Chełm i miasto Chełm, część gm. Wojsławice i część gm. Leśniowice Do obszaru zagrożenia, tj. strefy niebieskiej, zaliczono gm. Białopole, Dubienkę, Siedliszcze, Żmudź, Wierzbicę, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny i miasto Rejowiec Fabryczny i część gm. Dorohusk, cześć gm. Leśniowice i część gm. Wojsławice. Przypominamy o obowiązującym zakazie przewożenia tusz odstrzelonych dzików pomiędzy strefami – dzik odstrzelony w danej strefie musi trafić do chłodni położonej w tej samej strefie.

Konkurs fotograficzny „Przyrodnicze łowiska 2020” – ogłoszony

Na stronie internetowej okręgu (www.pzlchelm.pl) ogłoszono konkurs fotograficzny „Przyrodnicze łowiska 2020”. Konkurs został zorganizowany przez Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Chełmie, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie. Szczegóły w regulaminie. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Polowania dewizowe

Początek sierpnia to najlepszy, długo oczekiwany czas organizacji polowań dewizowych na sarny – rogacze. Poszczególne koła łowieckie goszczą myśliwych dewizowych z całej Europy. Czas pandemii zminimalizował turystykę łowiecką. Nie wszyscy chętni mogli przyjechać, jak i nie wszyscy chętni mogli zorganizować polowania. Pozyskane parostki podlegają ocenie prawidłowości pozyskania (forma, waga, wiek), a najokazalsze trofea – ocenie medalowej. Oceny prawidłowości pozyskania i wstępnej wyceny medalowej dokonują zespoły powołane przez właściwy terytorialnie Zarząd Okręgowy PZŁ.

Kolejne ograniczenia

Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie w związku z epidemią koronawirusa powodującego zachorowania na COVID-19 u ludzi wprowadza ograniczenia, tj. odwołanie zaplanowanych na 29 sierpnia 2020 r. zawodów strzeleckich „Turniej Zarządów Kół”, odwołanie zaplanowanych na 12 września 2020 r. zawodów strzeleckich „Zawody sędziów-instruktorów” i „Pucharu Juniorów”, zmianę terminu zaplanowanej w dniach 7-9 października 2020 r. oceny prawidłowości pozyskania rogaczy i wyceny medalowej. (m)