Mistrzowie współczesności z kolekcji Galerii 72

„Odmienne postawy – cztery przestrzenie” – to tytuł wystawy, na którą zaprasza Muzeum Ziemi Chełmskiej. Ekspozycja przedstawia prace z lat 1948-2017, których autorami są artyści urodzeni między 1894 a 1981 rokiem.

Wystawę pt. „Odmienne postawy – cztery przestrzenie. Mistrzowie współczesności z kolekcji Galerii 72” można oglądać w budynku Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza przy ul. Lubelskiej 55. Jak informuje Jagoda Barczyńska, która wraz z Ireneuszem Pradunem, jest kuratorem wystawy, chełmskie zbiory sztuki powojennej liczą ponad 2500 obiektów sztuki polskiej i obcej.

Wyszły one spod ręki 350 autorów. W przypadku wystawy „Odmienne postawy – cztery przestrzenie. Mistrzowie współczesności z kolekcji Galerii 72” zdecydowano się na pokazanie prac twórców rodzimych. 192 z nich należących do 113 twórców zajęło parter oraz górną kondygnację budynku muzealnego przy ulicy Lubelskiej 55.

– Każda z wydzielonych przestrzeni wystawienniczych zyskała inny charakter – mówi J. Barczyńska z Muzeum Ziemi Chełmskiej, która jest autorem koncepcji i aranżacji wystawy. – W części parterowej czekają na odbiorcę przykłady utworów definiujących figurację i metaforę, tendencje o rysie taszystowskim oraz przykłady sztuki materii. Górna kondygnacja – w części przestronnego korytarza – mieści obiekty należące do sztuki znaku, kodu i komunikatu, zaś w podsumowującej ten pokaz – imponującej swą kubaturą – sali wystawienniczej, wyeksponowane zostały dzieła z obszaru abstrakcji geometrycznej. Ten ostatni nurt – najdobitniej określający chełmskie zbiory – reprezentowany jest przez koryfeuszy naszej awangardy z Henrykiem Stażewskim (1894-1988) na czele.

Wystawa przedstawia prace z lat 1948-2017, których autorami są artyści urodzeni między 1894 a 1981 rokiem. Jak mówi J. Barczyńska ich dzieła komunikują się ze sobą, prowadzą ponadczasowy i ponadpokoleniowy dialog, są dowodem na to, że „idea miniona, może stać się zaczątkiem i żywą inspiracją dla współczesnego postrzegania świata”.

– Opowieść o życiu, emocjach, złożonych materiach, kaligraficznym zapisie myśli, uniwersalnych treściach tkwiących w rygorze geometrycznych form, przekazana została przy użyciu różnych technik: malarstwa, rzeźby, reliefu, form przestrzennych i asamblażu, rysunku, kolażu, grafiki warsztatowej – zachęca do zwiedzenia wystawy jej kurator. – Wystawę budują dzieła wielkich mistrzów, których nazwiska brzmią wyjątkowo donośnie w dziejach polskiej – i nie tylko – sztuki powojennej. Pokaz ma charakter otwarty, można go będzie w pewnych partiach modyfikować i aranżować na nowo, dając szansę na jak najszerszą prezentację utworów z tego zasobnego – o wyjątkowych walorach artystycznych – zbioru sztuki współczesnej osadzonego w Chełmie.

Wystawa potrwa do października br. Autorem projektów druków i oprawy graficznej towarzyszącej wystawie jest Tomasz Barczyk, a autorem zdjęć dokumentujących pokaz jest Grzegorz Zabłocki. (opr. mo)