Młodzi nie chcą rozgłosu?

MRM Świdnik VI kadencji 2018-2020 (na zdjęciu z przewodniczącym RM Włodzimierzem Radkiem): Jakub Podkański, Maciej Dudzik, Kamil Grabowski, Natalia Terlecka, Mateusz Drogomirecki, Jakub Adamczyk, Paweł Borowiecki, Zuzanna Garlińska, Radosław Jarocki, Oliwia Kałkucka, Jakub Kokowicz, Julia Krawczyk, Milena Kuś, Julia Kuśmierz, Iga Łobińska, Aleksandra Pawłowska, Konrad Pisiak, Aleksandra Skainowska, Jakub Soszyński, Joanna Stec

– Czy nasz samorząd dostatecznie promuje działalność Młodzieżowej Rady Miasta i słucha głosu młodych świdniczan? A może młodzi nie przejawiają zbytniej aktywności? Szukałem ostatnio na stronie miasta jakichś informacji o działalności MRM, ale oprócz zdjęcia i składu rady nic aktualnego nie znalazłem – takimi wątpliwościami podzielił się ostatnio z nami jeden z czytelników.


Młodzieżowe rady to reprezentacje młodzieży wybrane w demokratycznych wyborach, przeprowadzanych we wszystkich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie danego samorządu. Ich rolą jest upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży i jej aktywizacja, opiniowanie rozwiązań dotyczących młodzieży podejmowanych przez lokalny samorząd, a także zgłaszanie organom samorządowych swoich pomysłów w tym zakresie. W Polsce młodzieżowe rady samorządowe od kilkunastu lat działają we wszystkich większych miastach.

Młodzieżowa Rada Miasta w Świdniku w marcu br. rozpoczęła swoją szóstą dwuletnią kadencję. Jej pracami będzie kierował przewodniczący Jakub Podkański. Jego zastępcami zostali: Kamil Grabowski oraz Maciej Dudzik. Funkcję sekretarza młodzi radni powierzyli Natalii Terleckiej, a skarbnika – Mateuszowi Drogomireckiemu. Na stronie internetowej miasta, poza informacją o składzie MRM wszystkich dotychczasowych kadencji, faktycznie nie ma innych wiadomości dotyczących jej działalności.

Aktualnych wieści nie znajdziemy również w BIP-ie – ostatnie wpisy o bieżącej działalności są sprzed dwóch lat, a podjęte uchwały – sprzed lat czterech. Czy zatem samorząd faktycznie nie docenia roli reprezentacji świdnickiej młodzieży? W ratuszu zapewniają, że tak nie jest, a MRM komunikuje się z młodzieżą i mieszkańcami w inny, wybrany przez siebie, sposób.

– Młodzieżowa Rada Miasta jak najbardziej spełnia swoją rolę i jest traktowana jak najbardziej poważnie jako organ konsultacyjny i doradczy burmistrza – zapewnia Bartłomiej Pawłowicz sprawujący w urzędzie rolę opiekuna MRM. – Rada wypowiada się w sprawach ważnych dla świdnickiej młodzieży, promuje kulturę, edukację, zdrowy tryb życia i sport. W poprzednich kadencjach młodzi radni organizowali imprezy kulturalne, charytatywne i sportowe o zasięgu miejskim. Aktywnie rozpoczęli również nową kadencję. Na pierwszej sesji, oprócz wyboru prezydium, zostały wyznaczone zespoły problemowe. Młodzi radni mają wiele pomysłów, które będziemy chcieli wdrażać.

Jak twierdzi Włodzimierz Radek, przewodniczący Rady Miasta Świdnik, samorząd jest jak najbardziej gotowy na współpracę z młodszymi kolegami i otwarty na ich pomysły, choć, jak przyznaje, w tej kadencji żadne propozycje ze strony młodych jeszcze nie padły.

Opiekun MRM przypomina, że odbyła się dopiero pierwsza, organizacyjna sesja, więc trudno oczekiwać, by na inauguracyjnym posiedzeniu zgłoszone zostały gotowe projekty, choć już ustalono, że MRM zechce się aktywnie włączyć w organizację Miejskiego Dnia Dziecka. Kolejne propozycje na pewno pojawią się na następnym, kwietniowym posiedzeniu.

Pawłowicz wyjaśnia również, dlaczego o działalności MRM nie ma aktualnych informacji na stronie miasta i w BIP. – Młodzi sami wybierają kanały komunikowania się z rówieśnikami i mieszkańcami, i postawili w tej kwestii, czemu trudno się dziwić, na media społecznościowe. Aktualne informacje zamieszczają więc na swoim profilu na Facebooku – tłumaczy opiekun MRM.

Faktycznie na facebook.com/MRMSwidnik/ ostatni wpis jest z 21 marca br. Dotyczy udziału członków MRM w otwarciu sezonu rowerowego. Przeglądając pozostałe posty na stronie, można czuć jednak niedosyt powodu z internetowej aktywności MRM, zwłaszcza poprzedniej kadencji, i promowania swojej działalności – np. w 2018 roku młodzi radni nie zamieścili żadnego posta. Nowa MRM ma w tej materii sporo do poprawienia… ED