Moc obywatelskich pomysłów

170 projektów zgłoszono do Budżetu Obywatelskiego Lublina na 2017 rok. Złożone wnioski opiewają na 90 mln zł. Do podziału jest 15 mln. Wszystkie zgłoszone projekty są dostępne na stronie www.obywatelski.lublin.eu. Zwycięzcy zostaną wybrani w październikowym głosowaniu.
Projektów jest mniej niż rok i dwa lata temu. Ze składania wniosków zrezygnowano głównie w mniejszych dzielnicach, które chcą zmian w regulaminie BO, podnosząc, że obecne rozwiązania premiują duże dzielnice, mniejsze z góry skazując na porażkę. Sto siedemdziesiąt złożonych i tak robi wrażenie, a obawy pesymistów, że z roku na rok ich liczba będzie drastycznie spadać, nie potwierdziły się.
– Dziękuję mieszkańcom, którzy tak chętnie i licznie złożyli wnioski do Budżetu Obywatelskiego Lublina. Dziękuję osobom, które włączyły się w proces i razem z nami współpracowały przy realizacji Budżetu: pracownikom filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie oraz pracownikom Biur Obsługi Mieszkańców. Liczę na to, że zgłoszone w tym roku projekty przyczynią się do poprawy jakości życia wszystkich lublinian – mówi prezydent Lublina, Krzysztof Żuk.
Wśród złożonych projektów dominują projekty małe, od 50 do 500 tys. zł. Takich pomysłów zgłoszono 130 na łączną kwotę ponad 43 mln zł. Do podziału będzie 8 mln złotych. Pozostałe 40 wniosków, to projekty duże od 500 do 1,2 mln złotych. Opiewają na prawie 50 mln zł, a na ich realizację miasto przeznaczyło 7 mln zł.
– Wśród złożonych pomysłów znalazły się remonty oraz budowa parkingów i ulic, boisk sportowych i miejsc rekreacji. Mieszkańcy zgłosili pomysły dotyczące ochrony środowiska i aktywizacji rożnych grup mieszkańców. Mieszkańcy Lublina po raz pierwszy składali swoje projekty w formie elektronicznej. W ten sposób złożono ponad 100 projektów – mówi Piotr Choroś z kancelarii prezydenta miasta.
Do końca maja wszystkie projekty będą weryfikowane pod względem formalnym przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, w skład którego wchodzą przedstawiciele ratusza i jednostek organizacyjnych. Te, które zostaną ocenione pozytywnie, trafią do zaopiniowania przez rady dzielnic. Następnie zostanie stworzona ostateczna lista projektów do głosowania. Będzie ona dostępna na stronie obywatelski.lublin.eu oraz w punktach informacyjnych: Biurach Obsługi Mieszkańców oraz wybranych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Lista projektów, które wezmą udział w głosowaniu, wraz z ich krótkim opisem i opinią rady dzielnicy powinna być gotowa do końca czerwca.
Samo głosowanie odbędzie się od 1 do 10 października. (rn)