Modrzewiak otwarty na świat

Uczniowie ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie już po raz trzeci odbywali praktyki zawodowe w Grecji. Do tej pory szansę na pogłębienie swojej wiedzy i doskonalenie praktycznych umiejętności mieli uczniowie technikum hotelarskiego, gastronomicznego i informatycznego.

Od przyszłego roku szkolnego popularny „Modrzewiak uruchamia program praktyk zawodowych dla uczniów technikum: naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych oraz technikum budowlanego. Praktyki będą odbywały się w dużych greckich firmach z branży samochodowej i budowlanej, z którymi udało się nawiązać współpracę w wyniku wizyt studyjnych. Praktyki zawodowe dla uczniów technikum odbywają się w ramach programu Erasmus+ i są odpowiedzią na zainteresowania młodzieży i potrzeby rynku pracy.

Uczniowie liceum, z racji profilu kształcenia, nie mają praktyk zawodowych, ale biorą udział w międzynarodowej wymianie młodzieży. W październiku „Modrzewiacy” byli na wyjeździe edukacyjnym w Izraelu, zaś w ramach rewizyty młodzież z Izraela przyjechała do swoich włodawskich przyjaciół. – Międzynarodowe kontakty Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego podnoszą standardy edukacyjne w powiecie włodawskim i są również niewątpliwym atutem szkoły – podkreśla dyrektor placówki Eugeniusz Omelczuk. (pk)