Moja okolica mnie zachwyca

Julia Faderewska

W ramach edukacji zdalnej w Przedszkolu Miejskim nr 2 we Włodawie zorganizowano konkurs plastyczny pod nazwą „Moja okolica mnie zachwyca”, którego celem było promowanie walorów turystycznych i krajoznawczych najbliższej okolicy.

Głównym zadaniem podejmowanej w przedszkolu edukacji regionalnej jest ułatwienie wychowankom odkrywania własnej tożsamości kulturowej i przynależności do społeczeństwa. W maju wszystkie przedszkolaki z placówki poznawały, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, swój kraj oraz miejscowość, w której mieszkają i jej okolice.

Poprzez różnego rodzaju aktywności poszerzały wiedzę na temat Małej Ojczyzny, kreując jej wizerunek w swojej dziecięcej wyobraźni i z pomocą rodziców przekazały pocztą elektroniczną piękne prace plastyczne. Laureatami konkursu zostali: Błażej Bedenak, Julia Faderewska, Iga Orzechowska, Antoni Łotysz, Aleksander Szwalikowski, Iga Bukacka, Nikola Chmiel oraz Lena Grabowska. Konkurs zorganizowała Dorota Winiarczyk.

(a)