Możesz pozbyć się azbestu

O możliwości bezpłatnego demontażu lub odbioru azbestu realizowanego na zlecenie miasta przypominają lubelscy urzędnicy. Wydział Ochrony Środowiska, mimo trwającej epidemii koronawirusa, na bieżąco realizuje wnioski od mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych.


– Programem objęte są budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, gospodarcze, garażowe, rekreacji indywidualnej, tymczasowe obiekty budowlane, jak również obiekty małej architektury służące utrzymaniu porządku – wylicza Joanna Stryczewska z biura prasowego ratusza.

Środki na ten rok to 120 tysięcy złotych. Wnioski można składać do października. – Osoby zainteresowane demontażem i odbiorem azbestu zgłaszają w Wydziale Architektury i Budownictwa wykonanie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w zakresie wymiany pokrycia dachu lub w przypadku konieczności uzyskują pozwolenie na budowę, przebudowę lub rozbiórkę budynku.

Następnie wnioskują do Wydziału Ochrony Środowiska o usunięcie azbestu – tłumaczy J. Stryczewska. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej lublin.eu .

W ubiegłym roku zdeponowano odpady z azbestem z ponad 140 nieruchomości. GR