Można będzie usunąć azbest

Włodawski Urząd Miejski informuje o rozpoczęciu naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.


Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał do 24 maja. Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Wszystkie informacje dotyczące naboru zgłoszeń oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym urzędzie gminy/miasta oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl