Rozdadzą chełmianom pojemniki

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie informuje, że od środy, 24 maja, będą rozdawane pojemniki w kolorze niebieskim do zbiórki odpadów z papieru.

Pojemniki przysługują mieszkańcom domów jednorodzinnych z terenu miasta, którzy posiadają złożoną deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pojemniki będą przekazywane na zasadzie umów użyczenia (przy ich podpisywaniu należy okazać dowód osobisty). Pojemniki będą rozdawane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie przy ul. Bieławin 5 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:30; w soboty w godz. 7:00-14:00. Istnieje także możliwość upoważnienia innej osoby do odbioru pojemnika. RD