MPRD zalega z pensjami

Miejskie Przedsiębiorstwie Robót Drogowych w Chełmie wychodzi na prostą, ale powoli i w bólach. Dotkliwie odczuwają to pracownicy spółki, którzy znowu nie dostali wynagrodzeń na czas.

O opóźnieniach w wypłatach pensji w MPRD pracownicy informowali we wrześniu br. Wówczas dostaliśmy odpowiedź z ratusza, że w lipcu i wrześniu rzeczywiście wystąpiły kilkudniowe opóźnienia w wypłacie pensji, ale odbyło się to na podstawie porozumień ze związkami zawodowymi, które za wrzesień objęło między innymi 10 proc. premię na pokrycie odsetek z tytułu opóźnienia wypłat. Tłumaczono też, że spółka przechodzi restrukturyzację, a jej zarząd przewiduje, iż w ciągu kilku miesięcy MPRD odzyska pełną płynność finansową. Przyszedł jednak następny „dziesiąty”, tj. dzień wypłat w październiku i pracownicy MPRD znowu nie dostali pensji na czas.

– 10 października nie było wypłaty, a za wcześniejszy miesiąc też jeszcze jej nie uregulowano, były tylko zaliczki – mówi nasz rozmówca. – Ludzie są coraz bardziej zdesperowani. Nie mają, z czego rachunków zapłacić, leków wykupić. Nie wiedzą, czy mają sobie szukać innego zatrudnienia i co będzie dalej. Niektórzy leki uspokajające przez to biorą.

O wyjaśnienia w tej sprawie poprosiliśmy urzędników chełmskiego magistratu. Przesłali je po konsultacji z prezesem MPRD w Chełmie.

– Spółka MPRD informuje, że w poniedziałek (18 października – przyp. red.) wszelkie zaległości zostaną wyrównane – odpowiadają w chełmskim ratuszu. – Spółka informuje ponadto, że obecnie priorytetem jest zapewnienie płynności przychodów oraz wykonanie prawomocnego układu z wierzycielami. Załoga i związki zawodowe są w pełni świadome bieżącej sytuacji Spółki, która poprawia swoją sytuację finansową, co przekłada się przede wszystkim na utrzymanie bieżącej zdolności operacyjnej przedsiębiorstwa i realizacji kontraktów m.in. po to, by żeby spłacić zadłużenie wynikające z lat ubiegłych.

Z analiz finansowych wynika, że pierwsze półrocze br. MPRD zakończyło stratą w wysokości 95 000 zł, ale w porównaniu do poprzedniego roku zmniejszyła się ona aż o 359 000 zł. Oznacza to, że jest lepiej niż przed rokiem, ale pracownicy spółki woleliby, aby ta poprawa nie odbywała się ich kosztem. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here