Mundurowe klasy przyciągają uczniów

Dzień otwarty w XXVII LO

XXVII LO im. Zesłańców Sybiru w Lublinie zorganizowało 18 lutego Dzień Otwartych Drzwi dla kandydatów. Szkoła, znana z klas mundurowych, zaplanowała kolejne dni otwarte na 17 marca i 12 maja 2020 roku.


– Klasy mundurowe są naszą wizytówką, chociaż nie zamykamy drzwi przed uczniami, którzy interesują się innymi przedmiotami. Tegoroczną nowością rekrutacyjną jest klasa geograficzno-turystyczna z rozszerzeniami z geografii i biologii. W ramach tego kierunku odbywają się również zajęcia z dietetyki – zaznacza Małgorzata Wrona, nauczyciel języka angielskiego. – Uczniowie, oprócz zajęć lekcyjnych, korzystają również z warsztatów samoobrony, a dwa razy w roku wyjeżdżają w Bieszczady na obozy kondycyjne, gdzie w polowych warunkach odbywają zajęcia kondycyjne np. wspinaczkę na ściankę czy biegi terenowe – wylicza pani Małgorzata.

Raz w tygodniu mają zajęcia na strzelnicy. – Z zajęć na naszej strzelnicy mogą korzystać również uczniowie innych kierunków – dodaje nauczycielka. W szkole przy ul. Biedronki często goszczą przedstawiciele wojska, obrony terytorialnej czy policji, a dzięki imieniu jakie nosi XXVII LO mile i często widzianymi gośćmi są także Sybiracy.

– W naszym liceum raz w tygodniu jest dzień mundurowy, kiedy uczniowie przychodzą na wszystkie lekcje w mundurze. Również w trakcie zajęć wojskowych muszą być „pełnym rynsztunku” – podkreśla pani Małgorzata. – Myślę, że to uczęszczanie na zajęcia w mundurze bardzo ich dyscyplinuje. Dodatkowo specyfiką naszej szkoły jest to, że przed lekcjami uczniowie stają w dwuszeregu i meldują nauczycielowi gotowość do zajęć, po czym w ciszy wchodzą do klasy – tłumaczy.

Wśród absolwentów szkoły są studenci bezpieczeństwa wewnętrznego na UMCS, szkoły policyjnej w Szczytnie czy uczniowie, którzy związali swoje losy bezpośrednio z polskim wojskiem. Ci, którzy wybrali XXVII LO, nie żałują decyzji. – Lubię militaria, bo mój pradziadek był wojskowym. Mamy też długą tradycję wojskową w rodzinie, bo mój prapradziadek służył w dywizji Tadeusza Kościuszki – mówi Daniel Bosak z klasy pierwszej mundurowej ze specjalnością obrona terytorialna. – Szkoła bardzo mi się podoba, a w tej klasie mogę realizować swoją pasję. Mamy dwa razy w tygodniu zajęcia wojskowe a ja swoją przyszłość wiążę z wojskiem – dodaje.

XXVII LO istnieje od 2008 roku i jest drugą w Lublinie szkołą, która wprowadziła klasy mundurowe. Z roku na rok zainteresowanie tego typu nauką rosło i obecnie w szkole uczy się w dziewięciu klasach ponad dwieście osób w mundurach. Zajęcia prowadzą w nich wojskowi z dużym doświadczeniem, m.in. major Krzysztof Smyk i inspektor Sławomir Góźdź.

Emilia Kalwińska

W tegorocznej rekrutacji XXVII LO zaprasza do klasy bezpieczeństwa wewnętrznego z rozszerzeniem geografia i WOS; klasy mundurowej ze specjalnością obrona terytorialna z rozszerzeniem z WOS i j. angielskiego; klasy informatyczno-geograficznej z rozszerzeniami: j. angielski, informatyka lub geografia i klasy wojskowej z podstawami ratownictwa z rozszerzeniami: język angielski i biologia. Dodatkowe zajęcia w klasach mundurowych to m.in. survival, musztra wojskowa, medycyna pola walki, szkolenia strzeleckie i poligonowe oraz podstawy kryminalistyki i ratownictwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here