Na cmentarz asfaltówką

Gmina Włodawa skorzysta z pieniędzy zaoszczędzonych przez Lubelski Urząd Wojewódzki, z wniosków złożonych w 2015 roku przez samorządy Lubelszczyzny w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-19. Pieniądze przeznaczone zostaną na budowę drogi gminnej Różanka – Stawki.

Na drogę z prawdziwego zdarzenia, łączącą Różankę ze Stawkami, mieszkańcy oczekiwali wiele lat, z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze blisko kilometrowy odcinek to najkrótsze połączenie obu miejscowości. Po drugie, i co chyba ważniejsze, przy drodze, będącej póki co bitym traktem, usytuowany jest cmentarz. W ostatnich dniach do UG we Włodawie dotarła informacja, iż na budowę drogi są pieniądze z urzędu wojewódzkiego – na razie 390 tys. zł. Bo choć wniosek gminy Włodawa, złożony przed rokiem, nie uzyskał wymaganej ilości punktów, to na wnioskach innych samorządów Lubelszczyzny urząd wojewódzki nieco zaoszczędził – po przetargach na kolejne inwestycje okazało się, że ich wartość jest niższa od początkowo zgłaszanej. Oszczędności trafią m.in. na drogę Różanka – Stawki.
Już w najbliższych dniach gmina Włodawa ma ogłosić przetarg na budowę drogi, którego rozstrzygnięcie nastąpi w lipcu. Według wójta Tadeusza Sawickiego koszt inwestycji nie powinien przekroczyć 1 mln zł, z czego połowę pokryć ma dotacja z urzędu wojewódzkiego, a resztę budżet gminy. Planowana droga asfaltowa będzie wiodła od kościoła w Różance, przy cmentarzu, do granicy ze Stawkami. W części zamieszkałej zaplanowano chodnik z kostki, a przy cmentarzu zatokę parkingową, również z kostki. Wykonanie i rozliczenie inwestycji ma nastąpić jeszcze w tym roku. (a)