Na co chorują nasze dzieci?

Są coraz grubsze, gorzej widzą, częściej cierpią na alergie i choroby jeszcze do niedawna zarezerwowane dla starszych ludzi, np. cukrzycę.

Alergie

Według danych Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie za 2015 roku najczęstszym przewlekłym schorzeniem wśród chełmskich dzieci były alergie, w tym: dychawica oskrzelowa (947 przypadków), alergie pokarmowe (222), alergie skórne (269).
– Rosnące statystyki dotyczące alergii u dzieci są efektem kilku czynników – mówi Mariusz Żabiński, zastępca dyrektora Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie. – Po pierwsze żyjemy w środowisku, które coraz bardziej sprzyja alergii, w powietrzu unosi się coraz więcej alergenów. Po drugie zanadto dbamy o czystość, eliminując z otoczenia dzieci drobnoustroje, które następnie organizm uznaje za wrogie. Po trzecie wreszcie, diagnozowanie alergii jest coraz dokładniejsze, a tym samym zwiększa się wykrywalność – tłumaczy.

Wady kręgosłupa i wzroku

Kolejnymi schorzeniami, które trapią chełmskie dzieci są zniekształcenia kręgosłupa (305 chorych), oraz zaburzenia refrakcji i akomodacji oka (198).
– W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost występowania zarówno wad postawy, jak i wzroku u dzieci. Statystyki są wręcz alarmujące – przyznaje dyrektor. – A wszystko dlatego, że nasze dzieci od kilku do kilkunastu godzin dziennie przebywają w pozycji siedzącej. Siedzą w szkole, podczas odrabiania lekcji i zajęć dodatkowych, a kiedy uwolnią się już od obowiązków – oglądają telewizję, grają na komputerze – a więc nadal siedzą. Do tego dochodzi patrzenie przez kilka godzin w jeden punkt, np. ekran telefonu, co nie pozostaje bez wpływu na ich wzrok.

Otyłość

Dziecko z nadwagą czy otyłe coraz łatwiej spotkać na ulicy. – Co gorsze, nadmiar kilogramów u dziecka rzadko kiedy budzi należyty niepokój u rodziców. Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że otyłość to nie tylko problem estetyczny, ale przewlekła choroba – zauważa dyrektor Żabiński.
Według danych Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie otyłość jest jednym z najczęstszych przewlekłych schorzeń występujących wśród chełmskich dzieci. W 2015 roku dotyczyła aż 116 dzieci. Wiele z nich równocześnie cierpiało na cukrzycę, nadciśnienie czy choroby układu krążenia. (mg)

Co trapi nasze dzieci?

Największa zachorowalność w poszczególnych grupach wiekowych
0-2 lata: alergie skórne
5-9 lat: alergie, w tym szczególnie dychawica oskrzelowa, zaburzenia odżywiania
10-14 lat: zniekształcenia kręgosłupa, zaburzenie refrakcji i akomodacji oka
15-18 lat: niedokrwistość, choroby tarczycy, cukrzyca, otyłość, niedożywienie, choroba nadciśnieniowa oraz choroby układu krążenia