Na co pójdą miliony?

Znamy projekt budżetu Lublina na następny rok. Dług miasta wyniesie grubo ponad półtora miliarda złotych, a deficyt nieco ponad 70 milionów. – Nie ma powodu do obaw – uspokajają urzędnicy. Prezentujemy również najciekawsze, naszym zdaniem, inwestycje drogowe, które planuje miasto.


Projekt budżetu przedstawiła radnym Irena Szumlak, skarbnik UM. – Ma prorozwojowy charakter. W 2019 roku przewidujemy realizację 66 projektów przy udziale funduszy europejskich – powiedziała. Jakie są najważniejsze założenia budżetu? – Prognozowane dochody wyniosą 2 mld 207 mln złotych, a prognozowane wydatki szacujemy na kwotę 2 mld 277 mln zł. Deficyt wyniesie nieco ponad 70 mln zł – wyjaśniła.

W przyszłym roku dług Lublina ma wynieść ponad 1 mld 571 mln złotych. – Spełnia on wymogi ustawy o finansach publicznych – uspokaja I. Szumlak.

Jakie inwestycje drogowe miasto planuje w 2019 roku? W projekcie znalazły się m.in.: „rozpoczęcie realizacji przebudowy ul. Kalinowszczyzna wraz z infrastrukturą ” (w przyszłym roku ratusz chce przeznaczyć na ten cel 5,87 mln złotych), „zakończenie budowy i przebudowy ul. Firlejowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem” (0,71 mln zł), „zakończenie budowy ul. Kasztanowej z infrastrukturą towarzyszącą”(1,6 mln zł), „zakończenie budowy i przebudowy ul. Balladyny na odcinku od Zana do Wileńskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem” (5,71 mln zł). Miasto chce też przeznaczyć 3 miliony złotych na „wykup gruntów pod inwestycje w drogi gminne” oraz 1,8 mln złotych na „wykup gruntów pod inwestycje w drogi powiatowe”.

W projekcie znalazły się również zadania drogowe realizowane w ramach V edycji budżetu obywatelskiego. 90 tysięcy złotych ma kosztować budowa chodnika od ul. Zygmunta Augusta do ul. Józefa Franczaka. Na kwotę 600 tysięcy złotych zostały wycenione inwestycje na Kalinowszczyźnie. Planowane są tam: „przebudowa ul. Krzemienieckiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Wołyńskiej”, a także „montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy budynku nr 13 przy ul. Lwowskiej”.

1,2 mln złotych ma kosztować „remont ulicy Rycerskiej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej ul. Kaczeńcowej”. Miasto chce przeznaczyć 288 tysięcy złotych na „budowę zatok parkingowych przy ul. Szafirowej”. 175 tysięcy złotych ma kosztować „budowa nowych miejsc parkingowych w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego oraz parkingu przy ul. Rzeckiego”.

Projekt budżetu trafił już do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Radni będą nad nim głosować pod koniec grudnia.

Grzegorz Rekiel