Na początek nieduże

Niedawno informowaliśmy w „Nowym Tygodniu”, że gmina Żmudź jeszcze nigdy w swojej historii nie miała tak wysokiej kwoty w budżecie na realizację inwestycji.

Przeznaczono na nie połowę budżetu, czyli ok. 15 mln zł. Samorząd rozpoczął rok 2023 od kilku niezbyt dużych, ale istotnych w punktu widzenia mieszkańców przedsięwzięć. I tak: altana przy świetlicy wiejskiej w Leszczanach (na zdjęciu) zyskała podłoże z kostki brukowej, a w Wólce Leszczańskiej wydzielono i wybrukowano teren przeznaczony pod kontenery na odpady komunalne. Z kolei w Wołkowianach przy świetlicy utwardzono teren, na którym stanie garaż na potrzeby druhów z OSP Wołkowiany. W miejscowości tej przebudowano też chodnik przy Kopcu Marszałka Józefa Piłsudskiego. (mo)