Na razie BOM-u nie będzie

Najbliższe Wrotkowa Biuro Obsługo Mieszkańców mieści się przy ulicy Filaretów

Na razie nie będzie obiecanego Biura Obsługi Mieszkańców na Wrotkowie. Prośba Piotra Popiela, miejskiego radnego Prawa i Sprawiedliwości, została odrzucona.


Radny Popiel zauważył, że „dzielnica Wrotków jest zamieszkiwana przez 15 tysięcy osób i wciąż się rozwija, a najbliższy BOM znajduje się przy ulicy Pocztowej (koło dworca PKP)”. Skierował interpelację do prezydenta Krzysztofa Żuka, w której poprosił o utworzenie dodatkowego punktu. Na razie prośba nie zostanie jednak spełniona. „Brak jest odpowiednich pomieszczeń do prowadzenia BOM-u.

W 2019 roku nie zostały również zaplanowane środki finansowe na to przedsięwzięcie” – odpowiedział Andrzej Wojewódzki, sekretarz miasta. Jest jednak szansa, że w przyszłości biuro powstanie. „Nie rezygnujemy z zamiaru jego utworzenia na terenie dzielnicy. Urząd Miasta prowadzi rozmowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową oraz Radą Dzielnicy Wrotków.

W najbliższym czasie planowane jest spotkanie z przedstawicielem S.M. im. Nałkowskich w celu sprawdzenia lokalu przy ul. Nałkowskich 108, będącego w zasobach spółdzielni. Zgodnie z zapowiedzią właściciela lokalu będzie on wolny pod koniec roku” – dodaje A. Wojewódzki. – Mam nadzieję, że zapowiedź sprzed czterech lat o utworzeniu BOM-ów w każdej dzielnicy zostanie w końcu zrealizowana – skwitował Piotr Popiel.

W Biurze Obsługi Mieszkańców można np. złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego i go odebrać; złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, a także załatwić sprawy meldunkowe. Obecnie w Lublinie znajduje się osiem tego typu punktów. Oprócz ul. Pocztowej, BOM-y mieszczą się przy ulicach: Wieniawskiej, Filaretów, Szaserów, Franciszka Kleeberga, Władysława Jagiełły, Wojciecha Żywnego i przy placu Króla Władysława Łokietka (budynek ratusza).

Grzegorz Rekiel