Na ulicę Żabią zawitała nadzieja

Pojawiła się szansa na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Żabiej (boczna Rejowieckiej), co umożliwiłoby w przyszłości jej rozbudowę. Dziś ta wąska, gruntowa i przebiegająca po prywatnych posesjach uliczka stwarza mieszkańcom wiele problemów.


– To jedyna droga dojazdowa do naszych posesji. Jest bardzo ciasna i nie ma mowy, aby zawrócił tu jakikolwiek samochód, utrudniony jest też np. odbiór odpadów i aż strach pomyśleć, co by było, gdyby doszło tu do jakiegoś pożaru. Również stan ulicy pozostawia wiele do życzenia, choć sąsiedzi starają się ją naprawiać – wskazują mieszkańcy.

Do tego ulica przebiega po gruntach będących prywatną własnością, a to również rodzi różne problemy.

– Nie byłoby ich, gdyby to była droga publiczna. Uliczka przebiega po działkach należących do trzech rodzin, a korzystają z niej wszyscy. Trzeba to jakoś w końcu uregulować. Oczekujemy, że miasto podejmie stosowne działania w tej sprawie – podkreślają.

Problemami mieszkańców Żabiej zainteresował się radny Piotr Krawczuk vel Walczuk. W tej sprawie złożył interpelację do prezydenta Chełma Jakuba Banaszka, wskazując, że miasto powinno wszcząć procedurę zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, który objąłby m.in. wytyczenie ogólnodostępnej drogi.

– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu nie był aktualizowany od momentu jego uchwalenia, czyli od końca 2001 r. Przez ten czas powstało wiele nowych zabudowań, które nie zostały uwzględnione ani przewidziane podczas tworzenia obowiązującego MPZP. Wiąże się to z koniecznością dostosowania planu do potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

Istnieje także konieczność wytyczenia nowych oraz zaktualizowania istniejących ciągów komunikacyjnych – pisze w interpelacji do prezydenta radny, sugerując że najprostszym rozwiązaniem mogłoby być rozszerzenie obecnie procedowanej uchwały z dnia 26 września 2018 r. „W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chełm, terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulic Przejazdowa – Żabia” o wspomniany obszar.

W odpowiedzi prezydent Jakub Banaszek stwierdził, że jest to możliwe, a w celu doprecyzowania oczekiwań mieszkańców i ustalenia możliwych rozwiązań planistycznych zostanie zorganizowane spotkanie. Następne przeprowadzone zostaną analizy w celu przygotowania projektu uchwały.

Jak informuje Damian Zieliński z Gabinetu Prezydenta Chełma spotkanie odbyło się w minionym miesiącu. Mieszkańcy przekazali swoje uwagi, a obecnie analizowane są dostępne możliwości, jednak żadne wiążące decyzje jeszcze nie zapadły. Do tematu wrócimy. (w)