Na Urbanowicza nowe miejsca parkingowe

Nowe miejsca parkingowe pojawią się na ulicy generała Witolda Urbanowicza w dzielnicy Kośminek. Udało się już wyłonić wykonawcę. Inwestycja ma być gotowa do 30 lipca tego roku.


Na budowę nowych miejsc parkingowych przy ulicy Urbanowicza miasto zamierzało maksymalnie przeznaczyć 200 tysięcy złotych brutto. Do Zarządu Dróg i Mostów wpłynęły cztery oferty. Tylko jedna przewyższała kwotę 200 tysięcy złotych. Najmniej, bo niespełna 137 tysięcy złotych, zaproponowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Piotr Bąk z Lublina i właśnie ta firma zwyciężyła.

– Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kryteriów oceny ofert – czytamy w uzasadnieniu decyzji wydanej przez ZDiM.

Około 179 tysięcy złotych zażyczyło sobie Przedsiębiorstwo Budowlane Marka Marek Kowalik z Lublina. 184,5 tys. złotych zaproponowała firma ART-BRUK Monika Chołody z podlubelskiego Miłocina. Najwięcej, bo prawie 233 tysiące złotych, oczekiwała spółka Drogmost Lubelski. Wszystkie firmy proponowały 5-letni okres gwarancji.

Nowe miejsca parkingowe mają zostać wykonane do 30 lipca tego roku. Wykonawca będzie musiał m.in.: „sporządzić dokumentację projektową w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy”, „wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp” i sprawować tzw. nadzór autorski. GR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here