Nabór na studia podyplomowe we Włodawie

Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – to pierwszy kierunek studiów podyplomowych, który we Włodawie utworzy Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie. To efekt podpisanego w ubiegłym roku porozumienia pomiędzy władzami miasta i uczelni.

– Zgodnie z zapowiedziami mieszkańcy Włodawy będą mogli zdobywać wiedzę i podnosić swoje kwalifikacje bez konieczności dojazdów do Lublina lub Chełma. Jest to również kolejny krok do utworzenia w naszym mieście filii wyższej uczelni na stałe – informuje burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.
W trakcie zajęć studenci uzyskają przygotowanie metodyczne z zakresu nauczania języka angielskiego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zainteresowane osoby mogą składać dokumenty osobiście lub listownie w punkcie rekrutacyjnym WSSMiKS w Chełmie.

W swojej ofercie Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie ma ponadto studia I i II stopnia na kierunkach pedagogika, ekonomia, politologia oraz szereg kierunków w ramach studiów podyplomowych. (p)