Nad Białym ma być bezpiecznie

(16 maja) Komisja Bezpieczeństwa i Porządku we Włodawie zajmowała się przygotowaniem do zbliżającego się sezonu letniego. Ma być bezpiecznie i profesjonalnie, choć ciągle z ratownikami jest problem – może być ich po prostu za mało, podobnie jak i strzeżonych miejsc do z kąpieli. Za to nie będzie hałasu motorówek.

O przygotowaniu służb powiatu do zabezpieczenia sezonu turystyczno-wypoczynkowego najwięcej mówił komisarz Andrzej Wołos z KPP we Włodawie. Stwierdził m.in. że KWP w Lublinie potwierdziła oddelegowanie czternastu funkcjonariuszy z oddziału prewencji KWP w Lublinie do zabezpieczenia sezonu turystyczno-wypoczynkowego nad Jeziorem Białym. Ponadto do Okuninki skierowani będą funkcjonariusze z KPP we Włodawie z plutonu prewencji, ruchu drogowego i w miarę potrzeb z innych wydziałów. Na wodzie, wzorem lat ubiegłych, będzie patrol na łodzi motorowej. Ponadto funkcjonariusze będą reagowali na przypadki zakłócania ciszy nocnej oraz będą dbali o bezpieczeństwo na plażach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na plażę główną i rejon tzw. „miasteczka”. – Na pewno zrobimy wszystko, aby było bezpiecznie i spokojnie w sezonie. Jestem przekonany, że turyści będą mogli odpoczywać nad jeziorem w sposób gwarantujący zdrowy i relaksujący wypoczynek. Jesteśmy w pełni przygotowani i gotowi – mówił.
Z kolei komendant włodawskich strażaków bryg. Paweł Matczuk również potwierdził pełne przygotowanie do sezonu. Strażacy już od dawna sprawdzają stan obiektów, zwłaszcza tych, w których przebywać będą dzieci i młodzież. Ponadto będą w sezonie ściśle współpracować ze służbami oraz zabezpieczać inne jeziora, poza Białym. Przedstawiciel wójta gminy Włodawa poinformował natomiast, że w bieżącym roku – podobnie jak w poprzednim – będzie uruchomione 200-metrowe kąpielisko strzeżone na plaży głównej (siedmiu ratowników). Ponadto wjazd na plażę główną będzie zamykany ruchomym słupkiem na pilot, który będzie w posiadaniu również służb. Pomimo kradzieży jednej z kamer, system monitoringu ma działać bez zarzutu, choć ciągle jest problem z obsadą całodobowej obsługi, szczególnie w weekendy.
Z kolei przedsiębiorcy znad Białego mieli uwagi dotyczące braku odpowiedniej dbałości o teren ze strony wójta gminy. – Okuninka to sztandarowa miejscowość turystyczna w powiecie i województwie, a brakuje tak podstawowych rzeczy, jak czyste toalety, punkt medyczny czy cywilizowane kosze na śmieci. Ponadto zabezpieczanie ratownicze jest zdecydowanie niewystraczające – linia brzegowa jeziora to ok. 4200 m, z tego do kąpieli użytkowane jest ok. 3000 m, a ratownicy zabezpieczają odcinek tylko ok. 250 m. To kpina – mówili. Poruszono także temat hałasu przez użytkowników parkingów przy obwodnicy, zwłaszcza w godzinach nocnych i porannych. Przedsiębiorcy prosili także policję o samoistne interwencje dotyczące zakłócania ciszy nocnej, w szczególności przez dwie najbardziej dokuczliwe dyskoteki.
W podsumowaniu starosta Andrzej Romańczuk wyraził przekonanie, że tegoroczny sezon będzie bardzo udany. – To będzie wyjątkowy sezon, m.in. ze względu na fakt, że po raz pierwszy w weekendy parkingi przy obwodnicy będą bezpłatne. Ponadto nie będzie motorówek komercyjnych. Wiele zależy od pogody, ale jeszcze więcej od nas – naszego zaangażowania, profesjonalizmu i wyobraźni oraz dobrej współpracy służb – mówił A. Romańczuk. – Z całą pewnością będzie to trudny sezon, gdyż mam już wyraźne sygnały, że turystów nad Białym nie zabraknie. Ważne jest, aby było bezpiecznie i spokojnie, bo tylko wtedy z każdym rokiem coraz więcej turystów wraca do naszego powiatu.
Na koniec komisja podjęła decyzję w sprawie opracowania „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości i bezpieczeństwa obywateli”, w tym: określenie przedziału czasowego jego obowiązywania, celów i obszarów oddziaływania. Powołała też 6-osobowy zespół do opracowania tego programu, w którego skład weszli: nadkom. Tomasz Patra – Komenda Powiatowa Policji, Eugeniusz Omelczuk – ZSZ i II LO, Sławomir Borkowski – Komendant Straży Miejskiej, Joanna Litwiniuk-Kupisz – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, bryg. Paweł Matczuk – Komenda Powiatowa PSP i koordynator – Dariusz Semeniuk – radny Rady Powiatu. (gd)