Nadążyć za nowoczesnym

Chełmscy radni omówili strategię rozwoju elektromobilności miasta, która prowadzić ma do poprawy jakości powietrza oraz ograniczenia niskiej emisyjności. W toku dyskusji okazało się, że około 400 chełmian skorzystało w ostatnich latach z dostępnych dotacji na wymianę starych pieców. Urzędnicy zapowiedzieli, że autobusy na wodór będą jeździły po mieście najpóźniej w 2024 r.

Jednym z punktów ostatniej sesji Rady Miasta Chełm było rozpatrzenie sprawozdania z realizacji „Strategii rozwoju elektromobilności miasta Chełm na lata 2020-2029”, przyjętej przez radę miasta w marcu ub.r. Dokument ten podlega monitorowaniu realizacji określonych w nim celów, a są to m.in. poprawa stanu jakości powietrza w mieście, ograniczenie niskiej emisyjności oraz racjonalne i efektywne wykorzystanie istniejących zasobów środowiska naturalnego. Sprawozdanie omawiano podczas poprzedzających sesję posiedzeń komisji rodziny, zdrowia i ochrony środowiska, a także komisji budżetu i rozwoju gospodarczego oraz porządku publicznego i inwentaryzacji mienia komunalnego.

Ważne pytanie chełmskim urzędnikom zadał radny Adam Kister, który chciał wiedzieć, ile „kopciuchów” zlikwidowano w mieście w 2021 r. Ziemowit Nowosad, zastępca dyrektora Departamentu Komunalnego UM Chełm, odpowiedział, że więcej na ten temat będzie wiadomo na koniec czerwca br., bo to termin, do którego mieszkańcy mają złożyć deklaracje odnośnie źródła ogrzewania domów. Ale pewien obraz tej sytuacji oddają dane dotyczące liczby chełmian, którzy skorzystali w ostatnich latach z dotacji na wymianę starych pieców. Zgodnie z uchwałą z 2018 r. miejska dotacja na ten cel wynosiła 800 zł. W 2018 r. przyznano 190 takich dotacji, w 2019 r. – 74, w 2020 – 29, a w 2021 roku – 7.

– Jednak w 2021 roku sytuacja zmieniła się, bo w maju powstał w mieście punkt w ramach programu „Czyste powietrze” i mieszkańcy złożyli sto wniosków o dotacje w wysokości trzech tysięcy złotych – mówił wicedyrektor Z. Nowosad. – Spośród miast województwa lubelskiego w Chełmie złożono najwięcej takich wniosków.

Łącznie w ostatnich latach około 400 chełmian skorzystało z dostępnych dotacji na wymianę starych pieców. Nie wiadomo, ilu zrobiło to nie korzystając z żadnych dofinansowań.

O kolejną istotną kwestię, a mianowicie o to, na jakim etapie jest realizacja projektu zakładającego montaż paneli słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, zapytał radny Tomasz Kazimierczak.

– Analizujemy oferty, które 8 grudnia wpłynęły do miasta – odpowiedziała Iwona Gnyp, dyrektor Departamentu Projektów i Strategii UM Chełm. – Na początku stycznia powinniśmy znać szczegółowe informacje.

Skąd wodór?

W sprawozdaniu z realizacji strategii była mowa o stacji tankowania wodorem, w związku z wymianą autobusów i podpisaną umową na dofinansowanie z NFOŚiGW zakupu 26 autobusów wykorzystujących do napędu energię elektryczną wytworzoną z wodoru. Temat poruszył radny Maciej Baranowski, który zapytał dyrektor Gnyp o to, kiedy autobusy wodorowe pojawią się w mieście. W odpowiedzi usłyszał, że w 2022 r. będzie wszczęty przetarg, a potem autobusy będą systematycznie dostarczane. Zdaniem dyrektor Gnyp w 2023 r. lub maksymalnie w 2024 r. po mieście będą jeździły autobusy wodorowe.

– Pytam o to nieprzypadkowo, bo złożyłem interpelację dotyczącą produkcji przez miasto wodoru metodą elektrolizy i wybudowania stacji tankowania wodoru, bo jak się chce przygotowywać do zakupu autobusów na wodór, to ten wodór będzie niezbędny – stwierdził radny Baranowski. – W odpowiedzi na moją interpelację temat produkcji wodoru został pominięty, a w kwestii stacji tankowania odpowiedziano, że miasto nie zamierza jej budować, tylko korzystać z komercyjnej. Z tego co, wiem w 2022 roku tylko dwa miasta w kraju będą posiadały stacje tankowania wodoru. Czy w takim razie wiadomo, kto będzie chciał otworzyć w mieście taką stację tankowania wodoru w 2023 roku?

Dyrektor Gnyp odpowiedziała krótko, że „będzie to realizował podmiot zewnętrzny, od którego będziemy kupować wodór”. Na sesji radni przyjęli sprawozdanie z realizacji strategii bez głosów sprzeciwu.

Strategia w toku

W sprawozdaniu z realizacji strategii elektromobilności miasta, czytamy, że inwestycje w tym zakresie są kosztowne, a ich realizacja wyłącznie ze środków własnych miasta jest praktycznie niemożliwa. Ważnym elementem rozwoju elektromobilności w Chełmie ma być dalsze poszukiwanie i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych niezbędnych do realizacji inwestycji, ale urzędnicy zapewniają, że latach 2020-2021 pod kątem realizacji strategii podjęto „znaczącą większość z zaplanowanych inicjatyw, a przeważającą ilość zadań udało się zrealizować”.

Na realizację celu, jakim jest poprawa jakości powietrza, składa się zadanie pod nazwą „Rower miejski”, które w całości ma być zrealizowane w ramach projektu „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”, współfinansowanego z RPO. W 2021 r. dwukrotnie ogłaszano przetarg nieograniczony pn. „Dostawa systemu roweru miejskiego i gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”. Pierwszy przetarg ogłoszono w sierpniu 2021 r. jednak w związku z licznymi uwagami, unieważniono postępowanie. Kolejny przetarg ogłoszono w grudniu 2021 r. Termin realizacji inwestycji to 2022 r.

Z kolei, w przypadku kolejnego celu tj. ograniczenia niskiej emisyjności miasto informuje o wymianie autobusów i zakupie w 2021 r. 6 sztuk niskoemisyjnych autobusów EURO VI w ramach projektu pn.: „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”. To pierwszy krok w stronę wymiany przestarzałego taboru w CLA. We wrześniu ub.r. miasto podpisało umowę na dofinansowanie z Narodowym Funduszem Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie „Zielony Transport miejski w Chełmie”, w ramach którego zakupionych ma być 26 autobusów wykorzystujących do napędu energię elektryczną wytworzoną z wodoru.

Jak czytamy w sprawozdaniu z realizacji strategii, w ramach zadania „Wymiana pozostałych pojazdów miejskich” w latach 2020-2021 nie podjęto jeszcze żadnych działań i odłożono je na kolejne lata. Nie podjęto jeszcze działań w planowanej „Budowie centrum monitoringu transportu miejskiego z wdrożeniem elementów Smart City”. Z kolei w przypadku zadania „Przystanki i infrastruktura towarzysząca komunikacji publicznej w tym elementy Smart City” miasto zwiększyło dofinansowanie w ramach projektu pn.: „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” i planowana jest wymiana 35 wiat przystankowych.

Będą one połączone „infrastrukturą systemu dynamicznej informacji pasażerskiej”. Przystanki mają być wyposażone w tzw. tablice dynamicznego rozkładu, które zintegrują wiele funkcji w jednej przestrzeni. Następne zadanie związane jest z wdrożeniem w ub.r. przez Chełmskie Linie Autobusowe nowej aplikacji z rozkładem jazdy. Aplikacja posiada aktualne rozkłady jazdy, mapę z przystankami, schemat tras linii na mapie, śledzenie autobusów i planer podróży. Dostęp do aplikacji jest bezpłatny. Kolejny zakres prac obejmie również uaktualnienie strony internetowej. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here