Nadbużańska Fraza

Grupa poetycka Nadbużańska Fraza ze Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego z Włodawy opublikowała „Zeszyt poetycki 2019”.

To już piąty zbiór twórczości członków grupy. W tomiku znalazły się wiersze osiemnastu autorów – mieszkańców powiatów włodawskiego i chełmskiego. „Wiersze są wyrazem przemyśleń o wolności osobistej jednostki, przeznaczeniu, istotnych elementach życia oraz refleksji nad codziennością” – pisze we wstępie do lektury Edyta Pietrzak.

Wśród autorów wierszy są: Władysława Wójcik, Regina Redde, Grażyna Rawicka, Edyta Helena Pietrzak, Patryk Osieleniec, Czesława Michańska, Jadwiga Edyta Lodwich, Teresa Kubik, Maria Kozłowska, Zofia Helena Iwaniuk, Krystyna Igras, Barbara Górna, Aldon Dzięcioł, Czesława Teresa Demczuk, Mirosław Marek Dederko, Henryka Dederko, Eugeniusz Daniluk, Teresa Maria Ciodyk. (reb)