Nagroda i prestiż czekają

Tylko do najbliższej środy (1 września) lubelskie firmy mogą zgłaszać się do tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin. Nagroda jest potwierdzeniem wysokich standardów biznesowych przedsiębiorstwa oraz jego pozycji na gospodarczej mapie Lublina, a jej laureaci od lat współtworzą grono najlepszych przedstawicieli lubelskiego biznesu.
Tegoroczne nagrody zostaną przyznane w kategoriach: „Innowacyjność”, „Obecność na Rynku Globalnym”, „Lokomotywy Gospodarcze Miasta” oraz „Małe Firmy”. Kandydaci do nagrody w poszczególnych kategoriach powinni mieć znaczący wkład w rozwój gospodarczy miasta oraz spełniać przynajmniej jeden z następujących warunków:
1) w kategorii „Innowacyjność”: zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat badania lub rozwiązania o wysokim poziomie innowacyjności lub/i uzyskują znaczące efekty ekonomiczne wynikające z wdrożenia innowacji;
2) w kategorii „Obecność Na Rynku Globalnym”: osiągają sukces jako eksporterzy z wysokim udziałem i dynamiką eksportu w sprzedaży ogółem i/lub wyróżniają się ze względu na prowadzone prace badawcze lub wdrożeniowe;
3) w kategorii „Duże Firmy – Lokomotywy Gospodarcze Miasta”: pozytywnie oddziałują na rynek pracy miasta Lublin i/lub zrealizowały znaczące projekty inwestycyjne i/lub posiadają rozpoznawalną markę;
4) w kategorii „Młode Firmy”: wykazują dynamiczny wzrost sprzedaży od początku istnienia przedsiębiorstwa, posiadają potencjał do dalszego rozwoju i/lub wykazują dynamiczny wzrost zatrudnienia.
Celem konkursu jest promowanie najlepszych przedsiębiorców, instytucji i organizacji wnoszących znaczący wkład w unowocześnianie i rozwój gospodarczy miasta oraz budujących pozytywny wizerunek Lublina w kraju i za granicą. Zgłoszenia do konkursu o Nagrodę Gospodarczą Miasta Lublin można dokonać poprzez wypełnienie formularza wybranej kategorii, znajdującego się na stronie www.lublin.eu/biznes-i-nauka/nagroda-gospodarcza oraz przesłanie go na adres inwestorzy@lublin.eu do 1 września 2016 r.
Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Lublin ma charakter honorowy i prestiżowy. RED