Nagroda za harmonogramy

Dr hab. inż. Piotr Jaśkowski z Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej otrzymał nagrodę imienia prof. Aleksandra Dyżewskiego, przyznawaną za wybitne osiągnięcia naukowe i praktyczne z zakresu inżynierii przedsięwzięć inwestycyjnych oraz procesów budowlanych.


Lubelski naukowiec opracował specjalną metodę projektowania harmonogramów przedsięwzięć budowalnych w celu zwiększenia ich niezawodności. − W praktyce zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi istnieje zapotrzebowanie na metody projektowania harmonogramów budowy zintegrowane z zarządzaniem ryzykiem, w szczególności na analizy ilościowe dokonywane na etapie identyfikacji i analizy źródeł ryzyka – mówi dr hab. inż. Piotr Jaśkowski.

– Problematyka zwiększania niezawodności harmonogramów jest istotna szczególnie w przypadku przedsięwzięć o charakterze niepowtarzalnym, między innymi obejmujących roboty remontowe i dotyczące przebudowy obiektów istniejących w fazie ich eksploatacji, na przykład czynnych zakładów przemysłowych – dodaje naukowiec.

Dr hab. inż. Piotr Jaśkowski jest absolwentem budownictwa na Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej. Od 1995 r. pracuje na uczelni. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Inżynierii Procesów Budowlanych. W działalności naukowej zajmuje się tematyką związaną z modelowaniem problemów decyzyjnych w zarządzaniu produkcją budowlaną.

Patronem nagrody jest wybitny inżynier i naukowiec, profesor Aleksander Dyżewski (1893-1970), który stworzył w Polsce naukowe podstawy technologii i organizacji robót budowlanych. Profesor swoje doświadczenia zawodowe z wielu budów i funkcji w firmach budowlanych łączył z działalnością naukową, kształceniem inżynierów budownictwa

i twórczością akademicką. Nagroda ma więc dwie kategorie: za osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia praktyczne. MG