Nagrody pod lupą

Fundacja Wolności sprawdziła, jak wysokie premie za pracę w minionym roku uzyskali lubelscy urzędnicy.
– Wykaz obejmuje tylko osoby pełniące funkcje publiczne – zastrzega Krzysztof Jakubowski, prezes Fundacji. Najwięcej, bo 5,5 tysiąca złotych, rozdzielone na dwa okresy rozliczeniowe, otrzymał dyrektor LUW Jarosław Szymczyk. Jego premia to jednak nic przy najwyższych nagrodach w Urzędzie Marszałkowskim czy lubelskim ratuszu. W obu urzędach najwyższe nagrody za rzetelną pracę w 2015 roku trafiły do skarbników. Elżbieta Mocior, odpowiedzialna za finanse województwa, otrzymała ponad 20 tys. złotych, zaś miejski skarbnik Irena Szumlak – 15 tys. zł.

U marszałka dziewięć osób otrzymało nagrody przekraczające 9 tysięcy zł, natomiast u wojewody, poza dyrektorem generalnym, jedynie dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców uzyskał nagrodę powyżej czterech tysięcy złotych. Pozostali członkowie kierownictwa, w tym delegatur w innych miastach województwa czy członkowie zespołu prezydialnego wojewody otrzymali od dwóch do nieco ponad trzech tysięcy złotych premii.
Na tzw. nagrody specjalne, kierownictwu LUW przyznawało od 1,2 do 1,6 tysiąca zł. Uzasadnienia? „Przygotowanie materiałów na organizowany przez Lubelski Urząd Wojewódzki konwent wojewodów, ale też opracowanie projektu budżetu wojewody ze szczególnym uwzględnieniem podziału planowanych środków na wynagrodzenia pracowników administracji” – czytamy. Za przygotowanie i koordynowanie przyjazdu ministra zdrowia do Lublina dyrektor Wydziału Zdrowia dostał 1100 zł specjalnej nagrody. Cząstkowe nagrody, np. za wyniki w pracy, wyceniono na 850 zł. Za kierowanie dużą komórką administracyjną było to nawet 1300 zł.

Cele, dla których Fundacja rok w rok sprawdza wysokość nagród w lubelskich urzędach, pozostają te same. – Po pierwsze, chcemy wiedzieć o sukcesach urzędników, którzy dla nas pracują. Dzięki temu sami urzędnicy zobaczą, jak pracować, aby zostać nagrodzonym. Po trzecie jawność wypłaconych nagród pełni funkcję prewencyjną przed nadużyciami. W końcu mamy prawo wiedzieć, na co urząd wydaje pieniądze z naszych podatków – wyjaśnia prezes Fundacji Wolności.
Łącznie z pieniędzy podatników na nagrody przeznaczono ponad 111 tys. zł.
BCH
Nagrodzeni w Urzędzie Marszałkowskim za pracę w 2015 roku:
Arkadiusz Marciniuk – 4180 zł
Aneta Najda – 3484 zł
Ewa Dudziak – 10 451 zł
Łukasz Gołąb – 10 451 zł
Joanna Policha – 1114 zł
Andrzej Miskur – 9755 zł
Waldemar Rudnicki – 5573 zł
Anna Augustyniak – 14 633 zł
Elżbieta Mocior – 20 206 zł
Ewa Płocica-Poślednik – 9755 zł
Elżbieta Prus – 3484 zł
Marek Sikora – 9755 zł
Krzysztof Tajer – 11 148 zł
Bogdan Kawałko – 13 239 zł
Andrzej Wasilewski – 1254 zł
Michał Zdun – 12 542 zł
Wykaz nagrodzonych w LUW za 2015 rok:
Jarosław Szymczyk, dyrektor generalny Urzędu – 5500 zł
Paweł Chruściel, dyrektor wydziału – 2800 zł
Cezary Widomski, zastępca dyrektora wydziału – 2800 zł
Beata Niemczyk, dyrektor wydziału Finansów i Certyfikacji – 3000 zł
Anna Stańko-Kołudzka, zastępca dyrektora wydziału Finansów i Certyfikacji – 2500 zł
Magdalena Wożakowska, zastępca dyrektora wydziału Finansów i Certyfikacji – 2400 zł
Aneta Ciesielczuk, dyrektor Wydziału Infrastruktury – 2900 zł
Piotr Matyś, zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury – 2700 zł
Lucjan Osiecki, dyrektor wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa – 1800 zł
Tomasz Woś, zastępca dyrektora wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa – 2400 zł
Jarosław Haleniuk, dyrektor wydziału Środowiska i Rolnictwa – 2400 zł
Mariusz Kucharek, dyrektor wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – 2600 zł
Anna Wójcik zastępca dyrektora wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – 2200 zł
Albin Mazurek, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej – 2600 zł
Andrzej Borys, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej – 600 zł
Agnieszka Kowalska-Głowiak, dyrektor Wydziału Zdrowia – 2800 zł
Michał Jedliński, zastępca dyrektora wydziału Zdrowia – 2300 zł
Włodzimierz Stańczyk, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 1900 zł
Grzegorz Biszczak, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 1300 zł
Adam Palonka, dyrektor Biura Organizacji i Kadr – 2800 zł
Agnieszka Głos-Prożogo, zastępca dyrektora Biura Organizacji i Kadr – 2650 zł
Wojciech Wołoch, dyrektor wydziału Biura Informatyki i Obsługi Urzędu – 2800 zł
Piotr Stefaniak, zastępca dyrektora Biura Informatyki i Obsługi Urzędu – 2500 zł
Iwona Pacwa, dyrektor biura – główny księgowy Urzędu, Biuro Finansowo-Księgowe – 2800 zł
Stanisław Kochański, Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Kartograficznego i Geodezyjnego – 600 zł
Joanna Staśczak, kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego – 2400 zł
Iwona Chlebicka, kierownik Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych – 2000 zł
Artur Nitek, kierownik delegatury w Białej Podlaskiej – 2100 zł
Mariusz Sawtyruk, zastępujący kierownika delegatury w Białej Podlaskiej – 3225 zł
Anna Kobierska, kierownik delegatury w Chełmie – 2100 zł
Andrzej Małysz, zastępujący kierownika delegatury w Chełmie – 3275 zł
Przemysław Cieszkowski, pełniący obowiązki kierownika delegatury w Zamościu – 2100 zł
Jerzy Bzdek, zastępujący kierownika delegatury w Zamościu – 2595 zł
Michał Krawczyk, kierujący Zespołem Prezydialnym – 3500 zł
Michał Sadura, kierujący Zespołem Prezydialnym – 3500 zł
Marcin Bielesz, doradca Wojewody w Zespole Prezydialnym – 3500 zł
Tomasz Grabek, radca prawny, zastępujący kierownika delegatury, Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli, Delegatura w Chełmie – 2225 zł
Piotr Tarka, kierownik oddziału – zastępujący kierownictwo Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – 3650 zł
Marta Niedziela, kierownik oddziału, zastępujący kierownictwo Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – 4175 zł
Dorota Jóźwik, kierownik oddziału, zastępujący kierownictwo Wydziału Środowiska i Rolnictwa – 2625 zł
Dariusz Krzysztofik, inspektor wojewódzki, zastępujący kierownictwo Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 2825 zł
Małgorzata Zabłotna-Kowalik, kierownik oddziału, zastępujący kierownictwo Wydziału Polityki Społecznej – 3875 zł
not. CH