Nagrodzą nauczycieli

Dyrektorzy czterech chełmskich placówek oświatowych otrzymają nagrody prezydenta z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ponadto Agata Fisz wyróżni 34 pedagogów i 17 nauczycieli emerytowanych. Na nagrody miasto wyda 114 000 zł.

 

W środę 12 października o 14.00 w sali konferencyjnej Chełmskiej Biblioteki Publicznej odbędą się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Tradycyjnie prezydent miasta Agata Fisz wręczy nagrody wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom. O ile lista nagrodzonych pedagogów owiana jest tajemnicą, o tyle wiemy już, którzy dyrektorzy otrzymają tegoroczne wyróżnienia. Są to: Danuta Błażejczuk (PM nr 12), Ewa Jakubowicz-Machajska (SP nr 5), Marzena Kwiatek (SP nr 10) i Barbara Nizio (MDK). Dyrektorzy dostaną po 3 000 zł.
Prezydent nagrodzi też 34 nauczycieli. Każdy z nich otrzyma po 2 500 zł. Agata Fisz nie zapomniała też o pedagogach, którzy w roku szkolnym 2015/2016 odeszli na emeryturę. Siedemnastu z nich dostanie nagrody w wysokości 1 000 zł każda.
Następnego dnia, 13 października, o godz. 10.00 w Zespole Szkół Technicznych odbędą się obchody Dnia Edukacji Narodowej organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Wezmą w nim udział nauczyciele z Chełma oraz powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego, którym zostały przyznane nagrody kuratora i ministra edukacji narodowej oraz odznaczenia i medale MEN.
Dzień Edukacji Narodowej przypada 14 października. Tego dnia uczniowie wszystkich szkół nie będą mieli lekcji. (ps)