Nagrodzono ludzi o wielkim sercu

W czwartek poznaliśmy laureatów jedenastej edycji Konkursu o Medal Prezydenta Miasta Lublin dla środowiska osób z niepełnosprawnością.
W tym roku na konkurs wpłynęło 13 zgłoszeń w trzech kategoriach. Medale przyznano ośmiu osobom i instytucjom, które codziennie okazują dobre serce, cierpliwość i miłość osobom niepełnosprawnym. Warto odnotować że uhonorowani medalami nominowani byli przez osoby ze środowiska niepełnosprawnych.
Laureatami konkursu zostali: Kategoria I: osoby niepełnosprawne wyróżniające się wybitnymi osiągnięciami zawodowymi, twórczymi, sportowymi itp. Jan Arczewski – medal specjalny, Piotr Sawicki – medal. Dodatkowo Prezydent Miasta Lublin, Krzysztof Żuk przyznał również medale dla: Macieja Białka i Bogdana Młynarczyka. Kategoria II: osoby fizyczne realizujące przedsięwzięcia na rzecz aktywizacji i integracji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina: Jan Kułaga – medal, dr Jacek Gawłowicz – wyróżnienie. Kategoria III: instytucje/organizacje zaangażowane w działalność na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób niepełnosprawnych: Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb” – medal, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Wsparcia „IUVO” – medal. (E.MK)

News will be here