Najbardziej nowoczesne szkoły w regionie

Certyfikat „Szkoła Innowacji” jest poświadczeniem, że jednostka edukacyjna dokłada wszelkich starań, aby kształcić na jak najwyższym poziomie – kształtuje postawy przedsiębiorcze oraz społeczną odpowiedzialność i kreuje najlepsze wzorce w dziedzinie edukacji. Kapituła wyróżniła 28 szkół ponadgimnazjalnych. – Chcemy przedstawiać te szkoły jako nowoczesne, innowacyjne, przedsiębiorcze i dbające o losy swoich absolwentów. Przez cztery edycje konkursu o tytuł starało się 50 szkół i wśród nich są coraz lepsze placówki – mówi Teresa Bogacka, kanclerz WSEI. – Szkoły ponadgimnazjalne zawodowe muszą kształcić osoby gotowe wejść na rynek pracy, bo nie każdy absolwent będzie studiował.
Tytuł „Lidera Innowacji” otrzymały szkoły, dyrektorzy, nauczyciele, szkolne biblioteki i najciekawsze inicjatywy oraz uczniowie. W tym roku najlepszą szkołą okazało się III LO im. Unii Lubelskiej. Dyrektorem – liderem innowacji została wybrana Elżbieta Sękowska z ZS nr 1 im. W. Grabskiego w Lublinie. Także z tej szkoły pochodzi nagrodzony uczeń ze średnią powyżej 5,0 i planami na pracę w branży informatycznej – Dawid Antończak. Wyróżnionym nauczycielem jest Leszek Bober z ZS nr 1 im. B.Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim.
Innowacyjną inicjatywą wybrany został Ogólnopolski Festiwal Herbertowski, organizowany w XIV LO w ZS Ogólnokształcących nr 1 im. Z. Herberta w Lublinie, zaś nagrodzona nowoczesna biblioteka znajduje się w LO im. ONZ w Biłgoraju.
Nad przebiegiem procesu certyfikacji czuwała kapituła, w skład której wchodzili przedstawiciele Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, władz samorządowych, kuratorium oświaty, szkół oraz mediów.
Dotychczas, podczas trzech edycji konkursu, uhonorowanych zostało 49 szkół z Lubelszczyzny, w tym 19 szkół otrzymało certyfikat dwukrotnie, a 13 – trzykrotnie. Certyfikat „Szkoła Innowacji” otrzymali:
I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Świdniku, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie, XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie, Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie, Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, Zespół Szkół – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Orląt Lwowskich w Urzędowie, Zespół Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym, Zespół Szkół nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Dzieci Zamojszczyzny z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu, III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie, Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju, IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie, XIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie, I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Majora Henryka Dobrzańskiego w Bychawie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamościu, IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie, Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie, Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie im. 24 Pułku Artylerii Pancernej, Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie, Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Podlaskiej w Komarówce Podlaskiej, Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 15 Specjalna dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu.

News will be here