Najlepsi druhowie z Putnowic-Kolonii

W gminie Wojsławice ubiegła niedziela (14 maja) upłynęła pod znakiem Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. Gospodarzem imprezy była Kukawka, a zmagania odbywały się na boisku przy remizie OSP. Pierwszą lokatę zajęło OSP z Putnowic-Kolonii, drugą – OSP Kukawka, a trzecią OSP Rozięcin. W rywalizacji udział brały także młodzieżowe drużyny pożarnicze. W tej kategorii najlepsza okazała się ekipa z Wojsławic; miejsce drugie zajęła MDP z Nowego Majdanu. (opr. w)