Najzdolniejsi wyróżnieni

Pola Kunka

Tradycyjnie podczas uroczystego zakończenia roku w Szkole Podstawowej w Uhrze odbyła się Gala Stypendystów Wójta Gminy Chełm.

I tak w roku szkolnym 2017/2018 stypendia naukowe za średnią 5,01 i więcej otrzymało 237 uczniów gminnych szkół, stypendia sportowe za udział w zawodach na szczeblu co najmniej wojewódzkim – 44 uczniów, a za szczególne osiągnięcia artystyczne – 43. W tym roku na stypendia przeznaczono 54 780 zł.

Wśród stypendystów znaleźli się najzdolniejsi ze średnią 6,0, są to: Nikoletta Szulc, Julia Ostrowska i Pola Kunka ze Szkoły Podstawowej w Żółtańcach oraz Zuzanna Stachel ze Szkoły Podstawowej w Stawie.

Wójt gminy, Wiesław Kociuba, wręczył okolicznościowe dyplomy dla najlepszych uczniów i listy gratulacyjne dla rodziców. Oprawę artystyczną tegorocznej gali przygotował Zespół Pieśni i Tańca Gminy Chełm „Uherzacy”. Młodzi artyści zaprezentowali najpopularniejsze tańce i pieśni folklorystyczne. (pc)