Nakielska na kłopoty

Iwona Nakielska została nowym dyrektorem Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Dotychczasowa szefowa Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zastąpiła Anetę Pieczykolan, która kilka tygodni temu poprosiła marszałka o rozwiązanie z nią umowy o pracę.
Awans szefowej departamentu EFS nie powinien dziwić. Na poprzednim stanowisku radziła sobie świetnie. To ona uruchamiała w województwie lubelskim program Kapitał Ludzki. To lubelski EFS jako jeden z pierwszych w kraju wydał wszystkie zakontraktowane 570 mln euro, a za sprawne i efektywne wykorzystanie wszystkich środków lubelskie dostało dodatkowe 84 mln zł, najwięcej spośród województw!
Pracę dyr. Iwony Nakielskiej w urzędzie marszałkowskim docenili także czytelnicy i (także internetowi) „Kuriera Lubelskiego”, którzy w 2014 roku w plebiscycie na Lubliniankę Roku przyznali jej pierwsze miejsce. Przed nową dyrektor RPO stają wielkie wyzwania – realizacja RPO na lata 2014-2020 szła dotąd jak po grudzie, co na każdej sesji sejmiku podnosili radni opozycyjnego PiS, a na przesunięcia w uruchamianiu unijnych funduszy narzekały również samorządy.
Nominacja Nakielskiej na dyrektora Departamentu Zarządzania RPO pociągnęła za sobą zmiany w Departamencie Wdrażania EFS. Po jej odejściu dyrektorem został Andrzej Kloc, dotychczasowy wicedyrektor w Departamencie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jednocześnie stanowisko wicedyrektora w Departamencie PROW (po Andrzeju Klocu) zostało powierzone Mateuszowi Winiarskiemu, dotychczas kierownikowi Oddziału Organizacyjnego w Kancelarii Marszałka.
Ponadto z dniem 1 czerwca obowiązki dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Lublinie przestała pełnić Aleksandra Warmińska, która objęła funkcję po nominacji Moniki Lipińskiej na wiceprezydenta Lublina. Obowiązki dyrektora ROPS pełni obecnie Piotr Służewski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS, który ukończył także studia podyplomowe w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w Warszawie, a przez ostatnie siedem lat zatrudniony był na stanowisku kierownika placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Biłgoraju.KB