Nałkowskich gotowa, Herberta do roboty

Radny Leszek Daniewski, który wraz z kolegą z rady Piotrem Popielem i mieszkańcami od wielu lat zabiegali o remont ul. Nałkowskich, cieszy się i chwali miasto, że w końcu udało się go zrealizować, ale ma jeszcze związane z nim prośby. Chodzi o ograniczenie prędkości na gładkiej jak stół ulicy i przycięcie gałęzi drzew zwisających nad nowym chodnikiem. Tymczasem w wakacje ruszy kolejna inwestycja drogowa w południowej części Lublina – przebudowa ul. Herberta.


O przebudowę ul. Nałkowskich mieszkańcy Wrotkowa starali się od blisko dziesięciu lat. Jej nawierzchnia i chodnik były w katastrofalnym stanie, ale ze względu na brak środków na kosztowną inwestycję, była ona odkładana z roku na rok.

I pewnie jeszcze by to trochę potrwało, gdyby miasto za akceptacją zainteresowanych, nie zdecydowało, że zamiast kompleksowej przebudowy wykona remont samej nawierzchni jezdni na ponadkilometrowym odcinku od ul. Romera do skrzyżowania z ul. Żeglarską oraz ułoży nowy chodnik z kostki brukowej. Na taką inwestycję Ratusz wyłożył ponad 1,2 mln zł. Prace zakończyły się przed kilkoma tygodniami. Radny Leszek Daniewski nie kryje zadowolenia i chwali urzędników, jak i drogowców, że wszystko przebiegło sprawnie i z możliwie najmniejszymi utrudnieniami w ruchu, ale – jak pisze w interpelacji skierowanej do prezydenta – „chciałby jeszcze w związku z remontem Nałkowskich zasygnalizować tematy, na które zwracali mu uwagę mieszkańcy Wrotkowa”.

Pierwszy to o pozostawienie na tym odcinku ograniczenia prędkości do 40 km/h, ze względu na duży ruch, wąską jezdnię i brak chodnika po południowej stronie ulicy. Drugi to wydzielenie, po stronie pobocza, pasa dla rowerzystów, który umożliwiłby bezpieczny dojazd do Zalewu. Trzeci to pielęgnację drzew i krzewów wzdłuż całego nowego chodnika, bo zwisające gałęzie oraz zakrzaczenia utrudniają pieszym na pewnych odcinkach korzystanie z chodnika. Co na to Ratusz?

– W budżecie na 2021 r. nie ma niestety środków finansowych, które można by przeznaczyć na wydzielenie na całym remontowanym odcinku ulicy Nałkowskich pasa dla rowerzystów, a proponowane ograniczenie dopuszczalnej prędkości powinno być stosowane tylko w tych przypadkach, gdy warunki drogowe, otoczenie drogi lub zastosowane oznakowanie ostrzegawcze i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego mogą w niedostateczny sposób wskazywać kierującym na konieczność zmniejszenia prędkości.

Tymczasem w tym przypadku nie ma takich przesłanek, ponieważ obecna geometria drogi – jej szerokość, chodnik wzdłuż ulicy i wyznaczone przejścia dla pieszych zapewniają bezpieczny ruch pojazdów i pieszych – odpowiada radnemu wiceprezydent Lublina, Artur Szymczyk. Ma jednak dobre wiadomości w trzeciej z poruszonych w interpelacji kwestii. – Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów rosnących w obrębie terenów zieleni pasa drogowego ul. Nałkowskich, wchodzących w skrajnie nowo wybudowanego chodnika, już zostały zlecone. O potrzebie pielęgnacji zieleni ingerującej w chodnik zostaną również pouczeni właściciele prywatnych nieruchomości – zapowiada wiceprezydent. ZM

Ulica Herberta do przebudowy

Ulica Nałkowskich to nie jedyna inwestycja drogowa, którą zrealizuje w tym roku Ratusz, w tej części miasta. Właśnie ogłosił przetarg na przebudowę ul. Herberta na odcinku od ul. Zemborzyckiej do ul. Dunikowskiego.

Zwycięzca postępowania będzie miał tam do wykonania sfrezowanie zniszczonej jezdni, ustawienie krawężników, położenie asfaltowego dywanika, budowę ciągu pieszo-rowerowego i chodnika. Drogowcy wybudują również dwie zatoki autobusowe i parking. Na zrealizowanie tych prac będą cztery miesiące od podpisania umowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here