Nasze gminy ruszają ze sprzedażą tańszego węgla

Mieszkańcy Lublina i Świdnika już mogą składać wnioski o zakup węgla po preferencyjnej cenie. W Świdniku będzie go można kupić po 1750 zł za tonę, a sprzedaż ruszy prawdopodobnie już w tym tygodniu. W stolicy województwa, ani termin, ani ostateczna cena, nie są jeszcze ustalone.


Ustawa o dystrybucji węgla przez samorządy obowiązuje od ubiegłego wtorku. Chętne samorządy mogą go kupić w kopalniach lub od importerów, dzięki dopłacie z budżetu państwa, po 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać mieszkańcom po góra 2 tys. zł za tonę. Świdnik od początku zapowiadał, że włączy się w tę akcję, Lublin krytykował pomysł, wskazując, że to próba przerzucenia przez rząd na samorządy problemów z brakiem węgla na rynku, ale ostatecznie również zdecydował się na przystąpienie do programu.

– Mając na względzie przede wszystkim podstawową potrzebę mieszkańców, jaką jest ogrzanie swoich domów, mimo krótkiego terminu realizacji, przystępujemy do procesu dystrybucji węgla. Rozpoczynamy etap przyjmowania wniosków, tak, aby do końca grudnia każdy zainteresowany mógł zaopatrzyć się w węgiel. Zdecydowaliśmy się na partnerstwo z przedsiębiorcami, posiadającymi odpowiednie doświadczenie oraz zaplecze techniczne, którzy wprowadzą węgiel do obrotu w ramach współpracy przedsiębiorstwo-gmina. Pozwoli to na stworzenie warunków szybkiego uruchomienia pomocy mieszkańcom i sprzedaży tego paliwa – mówi Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin.

Węgiel przeznaczony do sprzedaży w preferencyjnej cenie mieszkańcom Lublina ma zapewnić Polska Grupa Górnicza. Nie jest jeszcze wiadomo, kiedy pierwsze dostawy paliwa trafią do mieszkańców Lublina, gdzie będą zlokalizowane punkty sprzedaży, ani ile dokładnie będzie wynosiła jego cena.

– Jeśli chodzi o miejsca sprzedaży aktualnie trwa negocjowanie umów z 3 podmiotami prowadzącymi taką działalność – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta Lublin.

Już można składać wnioski o zakup węgla w preferencyjnej cenie. Formularz jest dostępny na stronie miasta i w punktach przyjmowania wniosków, tj. w Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin: przy ul. Wieniawskiej 14, ul. Filaretów 44, ul. Szaserów 13-15, ul. Franciszka Kleeberga 12a i ul. Wolskiej 11, czynnych w poniedziałki i wtorki w godz. od 7.45 do 16.45 oraz w środy, czwartki i piątki w godz. od 7.45 do 15.15 oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie: w siedzibie głównej przy ul. Koryznowej 2d oraz filiach przy ulicach: ul. Lubartowskiej 6-8, ul. Hutniczej 1A, al. Kompozytorów Polskich 8, ul. Nałkowskich 114, czynnych od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00. Wnioski można składać do 15 kwietnia 2023 r.

W Świdniku prawie wszystko jasne

W Świdniku nie tylko widomo już, gdzie będzie można kupić dotowany węgiel, ale również jaka będzie jego cena – miasto sprzeda go mieszkańcom po 1750 zł za tonę.

Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Świdnik do 30 listopada, w godzinach pracy urzędu: od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30, w czwartki od 9 do 17, a w piątki od 7 do 15.

– Nabór wniosków ruszył w środę, 9 listopada, i już tego dnia złożono ich ok. 30-40. Na podstawie wniosków będziemy wystawiać zaświadczenia, a z nimi mieszkańcy będą zgłaszać się po odbiór węgla. Jesteśmy „dogadani” z Bogdanką i zakładamy, że dystrybucja ruszy po 15 listopada. Osoby spełniające kryteria będą mogły nabyć węgiel w cenie 1 750 zł brutto za tonę – mówi Marcin Dmowski, wiceburmistrz Świdnika.

W Świdniku dystrybucja węgla będzie odbywała się za pośrednictwem miejskiej spółki Pegimek, na placu przy ul. Warsztatowej 5. O transport węgla ze składu do domu powinni zadbać sami mieszkańcy. Ci, którzy nie będą w stanie go zorganizować, mogą za dodatkową opłatą skorzystać z usługi transportowej świadczonej przez Pegimek.

Mieszkańcy, którzy nie będą odbierać węgla osobiście, muszą upoważnić osobę odbierającą. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł; można opłacić ją w UM, ale jeżeli odbierającym jest współmałżonek, rodzice czy dzieci opłata ta nie jest wymagana.

MK, K

Kto uprawniony?

Do zakupu tańszego węgla są uprawnione wyłącznie te osoby, którym przysługuje prawo do skorzystania z dodatku węglowego. Jedno gospodarstwo domowe może kupić maksymalnie 3 tony węgla po cenie preferencyjnej, w tym 1,5 tony do końca bieżącego roku i kolejne 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. Aby móc skorzystać z zakupu preferencyjnego węgla należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania odpowiedni wniosek, w którym członek gospodarstwa domowego określa m.in. jaką ilość paliwa chce zakupić oraz czy dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości paliwa nabytego w ramach tego zakupu.

Ponadto wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że ani on ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony w przypadku, gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r. lub 3 ton w przypadku, gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r.