Nauczyciele nagrodzeni – regionalne obchody Dnia Edukacji Narodowej

W Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie zorganizowano regionalne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Organizatorem uroczystości była chełmska delegatura Kuratorium Oświaty w Lublinie. Wręczono nagrody i odznaczenia nauczycielom i pracownikom oświaty z Chełma, Krasnegostawu i Włodawy, a także powiatów chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego.

Złoty Krzyż Zasługi otrzymali: Bogumiła Śniadówka (ZSEiM Chełm); Srebrny Krzyż Zasługi: Ewa Suchań (SP nr 5 Chełm); Brązowy Krzyż Zasługi: Barbara Adamczuk (ZSEiM Chełm), Ewa Bedlińska (SP nr 5 Chełm), Ewa Jakubowicz-Machajska (SP nr 5 Chełm), Marzanna Jakuta (I LO Chełm). Medale Złote za Długoletnią Służbę: Renata Binkiewicz (SP nr 1 Chełm), Alina Ceglarska (PM nr 6 Chełm), Joanna Cydejko (I LO Chełm), Jolanta Fabian (ZWiPP-P nr 1 Chełm), Lucyna Jazurek-Nakonieczna (I LO Chełm), Andrzej Jóźwiak (I LO Chełm), Anna Kaszczuk (ZS Wola Uhruska), Iwona Kisiel-Tałaj (SP nr 4 Chełm), Bożena Komenda (PM nr 8 Chełm), Dorota Kostecka-Marchewa (SP Siennica Nadolna), Małgorzata Prus (MDK Krasnystaw), Kazimiera Włodarczyk (SP nr 4 Krasnystaw). Medal Srebrny za Długoletnią Służbę: Renata Janiuk (IV LO Chełm), Jolanta Jastrzębska (ZSZ i II LO Włodawa), Marzena Koprukowniak (IV LO Chełm), Beata Korszla (SOS-W Krasnystaw), Agnieszka Nadolska (IV LO Chełm), Aneta Pitucha (II LO Krasnystaw), Beata Sawosz (ZSBiG Chełm), Renata Zguczyńska (ZSEiM Chełm). Medal Brązowy za Długoletnią Służbę: Jolanta Bakun (SP Okszów), Joanna Balcer (PM Chełm), Katarzyna Bujak (PSP Krasnystaw), Ewelina Król (SP nr 5 Chełm), Kamil Pruszkowski (IV LO Chełm), Alicja Tomasik-Matysiak (SP Krupe), Monika Zbrońska (PSP Krasnystaw). Medal Komisji Edukacji Narodowej: Teresa Atras (I LO Krasnystaw), Krzysztof Grabczuk (wicemarszałek województwa lubelskiego), Grażyna Jarosz (ZS Dubienka), Lilla Kicińska (PM 2 Chełm), Piotr Moliński (ZSEiM Chełm), Agnieszka Perestaj-Lecka (ZSBiG Chełm), Halina Prościńska – Paluch (PM nr 12 Chełm), Elżbieta Raczyńska (ZWiPP-P nr 1 Chełm), Danuta Berbeć (SP Małochwiej Duży), Marzena Chrabąszcz (SP nr 8 Chełm), Wanda Jurzysta (SP nr 5 Chełm), Małgorzata Matysek-Wróblewska (ZWi PP-P Chełm), Anna Mikołajewicz ( SP Liszno), Marianna Niemczuk (SP nr 8 Chełm), Maria Patyra (SP Liszno), Anna Szewczuk (SP nr 5 Chełm), Iwona Zubilewicz (ZWiPP-P Chełm). Nagroda Ministra Edukacji Narodowej: Wojciech Kiejda (ZSBiG Chełm), Barbara Nizio (MDK Chełm), Anna Patejuk (I LO Krasnystaw). Nagroda Lubelskiego Kuratora Oświaty: Jadwiga Bednarczyk (PM nr 11 Chełm), Edyta Chudoba (ZSEiM Chełm), Marzena Darmochwał (MDK Krasnystaw), Katarzyna Dobrakowska (I LO Chełm), Anna Kosmowska (I LO Krasnystaw), Beata Łukaszewska-Breś (SP nr 11 Chełm), Krzysztof Olejniczak (II LO Chełm), Monika Skrzypa (PSP Krasnystaw), Magdalena Wodzik-Kowalczyk (SP nr 1 Chełm), Andrzej Worzanowski (SP nr 5 Chełm), Katarzyna Zawadzka-Ungert (SP nr 11 Chełm). (opr. mo)