Naukę rozpoczęli z poślizgiem

O tydzień dłuższe wakacje mieli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Róży Marii Zamoyskiej w Różance. A wszystko w związku z opóźnieniem prac remontowych przeprowadzanych w placówce, w ramach projektu „Bezpieczna szkoła”, współfinansowanego ze środków PFRON. Rozpoczęcie roku szkolnego przesunięto na 10 września.


W ramach projektu, za kwotę 179 tys. 580 zł (z czego 75 tys. 954,38 zł to dofinansowanie z PFRON, a 103 tys. 625,62 zł to środki własne gminy Włodawa) wybudowana zostanie pochylnia i dojście do budynku oraz zostaną wymienione drzwi wejściowe (zewnętrzne i wewnętrzne) zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp do pomieszczeń budynku.

Wyremontowana zostanie także świetlico-jadalnia, która będzie powiększona o dodatkowe pomieszczenia. Projekt przewiduje również dostosowanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego (łazienki) do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zakup i ułożenie płytek antypoślizgowych i wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych. (a)