Naukowe awanse na KUL

W ciągu roku akademickiego 2016/2017 aż 137 osób uzyskało stopień doktora, a i 32 osoby – stopień doktora habilitowanego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.
Uroczystość promocji doktorskich na KUL ma miejsce trzy razy w roku akademickiego. W czasie ostatniej promocji, pod koniec czerwca, w auli kard. Wyszyńskiego do grona doktorów dołączyło 39 młodych naukowców. Wśród nich 7 było z Wydziału Teologii, 8 z Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, 4 z Wydziału Filozofii, 12 z Wydziału Nauk Humanistycznych i 8 z Wydział Nauk Społecznych.
– KUL kształci na 12 kierunkach studiów doktoranckich. Są to: muzykologia, prawo, prawo kanoniczne, filozofia, historia, historia sztuki, językoznawstwo, literaturoznawstwo, pedagogika, psychologia i socjologia oraz prowadzone również w języku angielskim filozofia i teologia. Doktoranci KUL aktywnie uczestniczą w pracach Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich, a Prezes Zarządu Rady Doktorantów KUL, Konrad Kozioł, w lutym b.r. został ponownie wybrany przewodniczącym Forum – mówi Lidia Jaskuła, rzecznik prasowy KUL.
W swej blisko stuletniej historii Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II przyznał ponad 4600 tytułów doktora (ta liczba nie uwzględnia liczby uzyskanych na KUL stopni doktora habilitowanego). MG

Nowi Doktorzy kul

Doktorzy habilitowani
Wydział Teologii: o. dr hab. Stanisław Bazyliński, ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, ks. dr hab. Piotr Goliszek, ks. dr hab. Richard Gorban, dr hab. Piotr Kopiec, ks. dr hab. Jan Miczyński, ks. dr hab. Andrzej Piwowar, dr hab. Michał Wyrostkiewicz, ks. dr hab. Sławomir Zalewski
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: dr hab. Wojciech Lis, dr hab. Aleksander Maziarz, dr hab. Jerzy Nikołajew, dr hab. Wojciech Staszewski
Wydział Filozofii: dr hab. Imelda Chłodna-Błach, ks. dr. hab. Rafał Charzyński, dr hab. Anna Głąb, dr hab. Arkadiusz Gudaniec, dr hab. Monika Komsta, dr hab. Mikołaj Krasnodębski, dr hab. Katarzyna Stępień, dr hab. Robert Trypuz, dr hab. Marek Wójtowicz
Wydział Nauk Humanistycznych: dr hab. Lech Giemza, dr hab. Konrad Klimkowski, dr hab. Edyta Kociubińska, dr hab. Dariusz Pachocki, dr hab. Ireneusz Piekarski, dr hab. Joanna Teske, ks. dr hab. Marcin Wysocki
Wydział Nauk Społecznych: dr hab. Agata Błachnio, dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, dr hab. Paweł Rydzewski, dr hab. Małgorzata Sobol-Kwapińska
Doktorzy
Wydział Teologii: dr Marcin Abijski, dr Sabina Bartoszek, dr Damian Belina, dr Marta Benk, dr Piotr Benk, dr Joanna Borowicz, ks. dr Taras Borovets, ks. dr Damian Chrzanowski, s. dr Jadwiga Chwałek, ks. dr Łukasz Darowski, ks. dr Mariusz Drygier, ks. dr Stanisław Fiuk, dr Roman Garandzha, ks. dr Michał Glaza, dr Łukasz Gunicki, ks. dr Mariusz Habiniak, ks. dr Andreas Hirsch, ks. dr Paweł Hodorek, ks. dr Bohdan Hrushevskyy, ks. dr Roman Janiec, dr Jolanta Kraśniewska, ks. dr Wojciech Maciążek, o. dr Andrzej Makowski, s. dr Anna Miśkowiec, ks. dr Paweł Nocko, s. dr Monika Nowak, ks. dr Przemysław Pokorski, ks. dr Serhiy Riznyk, dr Magdalena Rutkowska, ks. dr Robert Sadlak, o. dr Łukasz Samiec, ks. dr Dariusz Sobczak, ks. dr Piotr Spyra, dr Olga Strembska, ks. dr Krzysztof Szebla, dr Daniel Szlachta, ks. dr Mariusz Szymanik, ks. dr Czesław Walentowicz, ks. dr Dawid Wasilewski, ks. dr Grzegorz Zakrzewski, ks. dr Łukasz Zdunkiewicz, dr Viktor Zhukovskyy, dr Małgorzata Zuchowicz

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: dr Małgorzata Bessaraba, dr Dominik Borek, dr Magdalena Borowska, dr Katarzyna Dębińska-Domagała, dr Judyta Dworas-Kulik, dr Ernest Farion, dr Agata Grabowska-Bacza, ks. dr Piotr Grzegorzewicz, dr Maciej Jarota, dr Dariusz Kała, dr Kinga Karsten, dr Wojciech Kasperski, dr Bogusław Kuźniar, dr Anna Łukaszuk, dr Anita Maciążek, ks. dr Paweł Makarewicz, dr Sylwia Maziarczuk, dr Jakub Pawlikowski, ks. dr Jarosław Ruciński, dr Rafał Skiba, dr Alicja Sytek, dr Damian Witczak, dr Paweł Zając, dr Sławomir Zwolak

Wydział Filozofii: dr Barbara Grondkowska, dr Mateusz Kiereś, dr Bernadetta Kwaśnik, dr Edyta Lichomska-Milewska, dr Tomasz Łach, ks. dr Tomasz Mamełka, ks. dr Grzegorz Martyna, ks. dr Przemysław Podlejski, dr Małgorzata Zielonka

Wydział Nauk Humanistycznych: dr Zenon Birkholz, dr Dominika Bugno-Narecka, dr Adam Cedro, dr Magdalena Czarnecka, dr Katarzyna Dejnek-Kobylas, dr Sebastian Długoborski, dr Beata Domagała, dr Bartłomiej Drozd, dr Estera Gancarz-Jurek, dr Daniel Gosk, dr Tomasz Grabowski, dr Daria Harmasz, dr Iwona Hetnar, dr Dorota Karczewska, dr Agata Kozielska, dr Kinga Lis, dr Karolina Majkowska, dr Sławomir Maślikowski, dr Agnieszka Matysiak, dr Krystyna Rybicka, dr Oleh Savchuk, dr Katarzyna Słowik, dr Elżbieta Stachyra, dr Artur Stępniak, dr Anna Szczepanek-Guz, dr Anna Traczyńska, dr Agnieszka Wróblewska, dr Anna Zimnowodzka

Wydział Nauk Społecznych: dr Olha Bilyakovska, dr Helena Błazińska, dr Małgorzata Błądek-Kolatorska, dr Monika Dacka, dr Anna Daszewska, dr Marcin Demczuk, dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak, dr Izabella Januszewska, dr Marcin Korulczyk, dr Monika Korzeniowska-Pakuła, dr Olga Krasuska, dr Kamila Król, dr Magdalena Kruk-Rogucka, dr Emilia Mielniczuk, dr Robert Modrzyński, dr Izabela Nadolnik, dr Barbara Nowakowska, dr Ewelina Okoniewska, dr Ewa Panecka, dr Agnieszka Pawłowska-Górska, dr Olha Pelekh, dr Natalia Rapa, dr Mateusz Referda, ks. dr Marcin Rola, dr Ewa Staropiętka-Kuna, dr Mateusz Szast, dr Dariusz Szadkowski, dr Adam Trawiński, ks. dr Leszek Waga, ks. dr Konrad Wójcik, dr Katarzyna Zaborek, dr Łukasz Zaborek, dr Adam Żaliński, dr Natalia Żurecka-Gil.