Naukowe awanse

Uroczystość nadania tytułów doktora i doktora habilitowanego na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Na Uniwersytecie Medycznym 24 maja uroczyście promowano nowych doktorów i doktorów habilitowanych.


Dyplomy z rąk prof. dr hab. Andrzej Dropa, rektora UM, otrzymało 11 doktorów habilitowanych i 45 doktorów: nauk medycznych, nauk farmaceutycznych i nauk o zdrowiu.

Dyplomy doktora habilitowanego otrzymali: dr n. med. Marek Iłżecki z Katedry i Kliniki Chirurgii Naczyń i Angiologii, dr n. med. Andrzej Prystupa z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, dr n. med. Stanisław Przywara z Katedry i Kliniki Chirurgii Naczyń i Angiologii, dr n. med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk z Kliniki Neurologii Dziecięcej III Katedry Pediatrii, dr n. med. Edyta Kotlińska-Hasiec z I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Klinicznym Oddziałem Dziecięcym, dr n. med. Agnieszka Zwolak z Katedry Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego, dr n. farm. Mirosław Hawrył z Zakładu Chemii Nieorganicznej, dr n. farm. Marta Kruk-Słomka z Katedry i Zakładu Farmakologii z Farmakodynamiką, dr n. farm. Joanna Listos z Katedry i Zakładu Farmakologii z Farmakodynamiką, dr n. farm. Agata Przekora z Katedry i Zakładu Biochemii i Biotechnologii, dr n. hum. Beata Dobrowolska z Zakładu Podstaw Pielęgniarstwa i Dydaktyki Medycznej. (EM.K.)