Naukowo o zieleni

W ratuszu złożono obywatelski projekt rewitalizacji wąwozu na Czechowie Południowym, który rada dzielnicy opracowała wspólnie z członkami Koła Naukowego Architektury i Budownictwa Naturalnego „Archinature” Politechniki Lubelskiej.
26 kwietnia podpisano list intencyjny w sprawie dalszej współpracy. – Wąwóz to pierwszy, namacalny i realny owoc naszej współpracy. Jesteśmy w ciągłym kontakcie. Wymieniamy się uwagami, konsultujemy, myślimy nad kolejnymi pomysłami – mówi Maciej Kowalczyk, przewodniczący zarządu dzielnicy Czechów Południowy.
Koło naukowe Architektury i Budownictwa Naturalnego „Archinature” współpracuje z radą od początku tego roku. Na styczniowym posiedzeniu studenci przedstawili społecznikom koncepcje rozwoju zielonych terenów dzielnicy. Jedną z nich była rewitalizacja wąwozu, rozciągającego się między al. Kompozytorów Polskich a ul. Szeligowskiego. Inicjatywa została spisana i złożona w połowie kwietnia w ratuszu jako duży projekt [D-15, przyp. red.] do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego.
– Zakres współpracy obejmuje wymianę doświadczeń, konsultacje merytoryczne, podejmowanie inicjatyw społecznych, organizowanie wystaw, konferencji, prelekcji, wykładów, działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, wspieranie osób uzdolnionych – dodaje Kowalczyk. Obie strony zadeklarowały w liście intencyjnym, że nie oczekują korzyści finansowych.
– Podpisanie tego listu to duży krok dla społeczności koła. Daje to możliwość wspólnego tworzenia przyjaznej przestrzeni, dzielnicy niezwykle ważnej dla Lublina – mówi Bartosz Przybyś, prezes Koła Naukowego Architektury i Budownictwa Naturalnego „Archinature”.
BCH

News will be here