Nie dołożysz, nie zbudujesz

Lubelski Ratusz ma kolejny problem związany z wysokimi cenami ofert na wykonanie inwestycji. Tym razem chodzi o budowę siedziby dla Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, które ma powstać przy ul. Poturzyńskiej. Już wiadomo, że do budowy nowego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych trzeba będzie dopłacić ponad 800 tys. zł.

Miasto liczyło się z wydatkiem nieco ponad 3 mln zł, tymczasem najtańsza oferta, złożona przez spółkę BUDIMAK z podlubelskiej Panieńszczyzny, wynosi ponad 3,87 mln zł. Jeszcze drożej swoje usługi wyceniła lubelska firma ADABUD, która zażyczyła sobie ponad 4,6 mln zł. Teraz obie oferty będą sprawdzane przez urzędników pod kątem poprawności formalnej. Dopiero po zakończeniu tego procesu zostanie podjęta decyzja o ewentualnym przesunięciu na ten cel dodatkowych środków finansowych.

Przypomnijmy, że inwestycja ta uzyskała dofinansowanie ze środków rządowego Funduszu Solidarnościowego, w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” w wysokości 3,15 mln zł.

Centrum przy ul. Poturzyńskiej będzie nową jednostką organizacyjną Miasta Lublin. Zapewni wsparcie dla 6 osób w formie pobytu całodobowego i dla 14 osób w formie pobytu dziennego (przez cały tydzień, w wymiarze 8 godzin dziennie – dod. aut.). W ośrodku zatrudniony zostanie specjalistyczny personel, w tym m.in. terapeuci, instruktorzy, pielęgniarki, opiekunowie, psycholog, a także pracownicy administracji i obsługi.

W planowanym obiekcie o łącznej powierzchni użytkowej 424 m2 znajdą się dwie części. Pierwsza, przeznaczona dla osób będących na pobycie całodobowym stanowić będzie 6 dużych (15,5 m2) jednoosobowych pokoi z wydzielonymi łazienkami. Dwa pokoje zostaną dostosowane dla osób wymagających wysokiego poziomu wsparcia m.in. poprzez zamontowanie systemów sufitowych, specjalistyczne łóżka z materacami i sprzęt rehabilitacyjny. Druga, tzw. dzienna, część usytuowana będzie pomiędzy wejściem, a częścią mieszkalną. W tym segmencie zaplanowano pokój pobytu dziennego (49 m2), salę do zajęć grupowych i indywidualnych, salę do fizjoterapii, pokój medyczny oraz wyciszeń. Z pomieszczeń tych skorzystają zarówno uczestnicy korzystający z pobytu dziennego, jak i całodobowego. Planuje się także utworzenie niezbędnych pomieszczeń dla personelu oraz gospodarczych.

Nowy obiekt znajdzie się w cichym i przyjaznym otoczeniu, z dużą ilością zieleni, w miejscu sąsiadującym z blokami mieszkalnymi i szkołą podstawową. Obecnie na tej nieruchomości znajduje się także budynek Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną. Marek Kościuk