Nie zgodzili się na młodzieżową radę gminy

Nie powstanie Młodzieżowa Rada Gminy Krasnystaw. – Pomimo pozytywnej oceny samej idei uznaliśmy, że nie ma takiej potrzeby – wyjaśnia Krzysztof Golec, przewodniczący Rady Gminy Krasnystaw.

W 2022 r. do biura Rady Gminy Krasnystaw trafiła petycja w sprawie powołania do życia młodzieżowej rady gminy. Jej autor, Patryk Janusz Król z Brodnicy w województwie kujawsko-pomorskim, podobne apele wysyła do samorządów w całej Polsce. Przekonuje w nich, że dzięki temu młodzież m.in. zdobędzie wiedzę na temat funkcjonowania samorządu i zyska realny wpływ na tworzenie dotyczącego ich prawa na szczeblu lokalnym.

Zgodnie z przepisami rozpatrzeniem petycji zajęła się komisja skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Krasnystaw. Przed podjęciem decyzji zwróciła się m.in. z wnioskiem o ocenę jej zasadności do dyrektorów szkół zlokalizowanych na terenie gminy.

– Dyrektorzy uznali ją za „interesującą”, jednak wyrazili opinię, że młodzieżowa rada powinna objąć raczej uczniów szkół ponadpodstawowych. Zwrócili również uwagę na problemy logistyczne związane z ewentualnym transportem młodych radnych i opiekunów na posiedzenia, a także na konieczność zorganizowania zastępstw na lekcjach dla dzieci, które pozostaną w szkołach – informuje Krzysztof Golec, przewodniczący Rady Gminy Krasnystaw. – Dotąd nie mieliśmy również żadnych sygnałów od mieszkańców gminy, że oczekują oni powołania młodzieżowej rady, ani z taką inicjatywą nie występował żaden samorząd szkolny lub grupa młodzieży ucząca się w gminnych szkołach – dodaje przewodniczący.

„Dorosła” rada gminy uznała więc, że rada młodzieżowa jest w gminie niepotrzebna.

– Przy starostwie działa młodzieżowa rada powiatu, w której mogą zasiadać uczniowie z gminy Krasnystaw. Mimo pozytywnej oceny idei tworzenia młodzieżowych rad nie widzimy zasadności i potrzeby powołania takiego ciała w naszej gminie – puentuje stanowisko rady przewodniczący Golec. (kg)