Niemal wszystkie kierunki już obsadzone

UMCS
Ponad 1100 kandydatów ubiegało się o jedno z 28 miejsc na kryminologii - nowym kierunku na Wydziale Prawa i Administracji UMCS

Lubelskie uczelnie wyższe podały wstępne wyniki rekrutacji na studia. Mimo przesuniętych matur i niepewnej sytuacji związanej z koronawirusem, sam nabór przebiegł sprawnie, a uczelnie nie miały problemów z brakiem chętnych. Rekrutacja uzupełniająca dotyczyć będzie nielicznych kierunków.


Średnio ponad trzy osoby na miejsce

Na Uniwersytecie Przyrodniczym zarejestrowało się 6380 kandydatów, co stanowi liczbę niewiele mniejszą niż w roku ubiegłym. – Rejestracja internetowa była dłuższa o miesiąc z uwagi na opóźnienie egzaminów maturalnych, jednak nasilenie rejestracji kandydatów nastąpiło, jak co roku, dopiero po ogłoszeniu wyników maturalnych – informuje Iwona Pachcińska, rzecznik prasowy UP. Uczelnia przygotowała 1890 miejsc na studia jednolite magisterskie oraz I stopnia na 39 kierunkach.

Najwięcej kandydatów odnotowała weterynaria – prawie 8 osób na miejsce. Bardzo dobrze wypadła rekrutacja na kierunki: dietetyka, behawiorystyka, transport i logistyka, geodezja i kartografia, leśnictwo, architektura krajobrazu, biotechnologia – tutaj wynik wahał się między 4 a 5 osób na miejsce. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także nowości, związane z proekologią: enologia i cydrownictwo, ekorehabilitacja, zarządzanie i adaptacje do zmian klimatu, pszczelarstwo w agroekosystemach. W poniedziałek, 31 sierpnia, nastąpi ogłoszenie wolnych miejsc, na które rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej uczelni.

KUL z rekordową liczbą chętnych

W systemie rekrutacyjnym KUL zarejestrowało się ponad 5500 kandydatów, co oznacza wzrost o 20% w stosunku do ubiegłego roku. W praktyce rekrutacja na część kierunków została już zamknięta. Dotyczy to m.in.: psychologii-specjalność wspierania jakości życia (100 miejsc/594 kandydatów), zarządzania (60/204), pielęgniarstwa (40/130), filologii angielskiej (100/319), lingwistyki stosowanej (25/91) czy sinologii (30/92).

– W poniedziałek, 31 sierpnia zostanie ogłoszony nabór dodatkowy na te kierunki, na których zostaną wolne miejsca. Będzie to nabór w trybie wolnym – osoby, które będą spełniały warunki rekrutacji na dany kierunek będą przyjmowane w kolejności zgłoszeń – informuje Lidia Jaskuła, rzecznik prasowy KUL.

Szczegółową ofertę oraz zasady rekrutacji na poszczególne kierunki znaleźć można w serwisie dla kandydatów na stronie: kandydat.kul.pl.

Co ósmy kandydat z zagranicy

Na Politechnice Lubelskiej na 2115 zaplanowanych miejsc na studiach stacjonarnych I stopnia zgłosiło się 4270 kandydatów. Z tej grupy 2229 osób zostało zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok. Na 7 kierunkach studiów stacjonarnych I stopnia nabór został już zakończony: architektura, informatyka, finanse i rachunkowość, inżynieria logistyki, marketing i komunikacja rynkowa, zarządzanie, mechatronika.

Zaś na pozostałych 15 kierunkach rekrutacja została przedłużona do 4 września br. Są to m.in. budownictwo, inżynieria multimediów, mechanika i budowa maszyn, inżynieria biomedyczna, zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria bezpieczeństwa, matematyka.

Najpopularniejsze wśród kandydatów były następujące kierunki: finanse i rachunkowość (4 osoby/miejsce); inżynieria logistyki (3,5); architektura (3,5); informatyka (3,3); marketing i komunikacja rynkowa (3,2).

– W tym roku w ofercie edukacyjnej uczelni są trzy nowości: inżynieria multimediów, inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice oraz inżynieria i analiza danych. Cieszą się one podobnie wysoką popularnością, co wyżej wymienione kierunki (3,0). Szczególnie zadowoleni jesteśmy z utworzenia kierunku inżynieria i analiza danych. Mimo, że uruchomiony został dwa tygodnie temu, zyskał uznanie maturzystów – podsumowuje Iwona Czajkowska-Deneka, rzecznik prasowy PL.

Podczas tegorocznej rekrutacji uczelnia odnotowała rekordową liczbę osób z zagranicy zainteresowanych studiami – ponad 500 kandydatów. W ubiegłym roku cudzoziemców zarejestrowało się 330, a przyjętych zostało 250. Większość z nich pochodzi z Ukrainy, w dalszej kolejności z Białorusi, Kazachstanu i Rosji.

Najbardziej oblegana w kraju? Kryminologia na UMCS

Łączna liczba rejestracji podczas tegorocznej rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na UMCS wynosi 15 170, a tym samym utrzymuje się na poziomie roku ubiegłego.

– Mimo panującej pandemii liczba rejestracji w I turze rekrutacji kandydatów na studia w UMCS jest podobna do roku ubiegłego. Jesteśmy tym samym usatysfakcjonowani tym wynikiem i mamy nadzieję, że dane te przełożą się na liczbę osób, które faktycznie złożą dokumenty na naszej uczelni – mówi Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS.

Warto wspomnieć, że na tej uczelni liczba cudzoziemców zainteresowanych podjęciem kształcenia na takich samych warunkach jak obywatele polscy, zarejestrowanych na studia I stopnia, jest na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym i wynosi 1038. Tradycyjnie są to osoby pochodzące m.in. z Ukrainy, Białorusi i Rosji, a także kandydaci z Azji i Afryki.

Podczas rejestracji dobrze przyjęły się nowe kierunki studiów – tegorocznym hitem rekrutacyjnym, chyba na skalę całego kraju, okazała się bowiem kryminologia – o jedno miejsce na tym kierunku ubiegało się blisko 40 osób! Najwięcej kandydatów zarejestrowało się na sztandarowe kierunki, czyli psychologię, prawo, finanse i rachunkowość, informatykę, anglistykę, ekonomię, zarządzanie.

Aktualna lista kierunków, na które prowadzona jest ciągle rekrutacja, dostępne są na stronie: irk.umcs.lublin.pl. MG

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here