Niezwykle fajna uczelnia

Nowy rok akademicki na WSEI rozpoczęło w sumie blisko 7000 studentów

W środę, 10 października, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie uroczyście rozpoczęła nowy rok akademicki.


Uczelnia buduje swój prestiż nieprzerwanie od 2001 roku. Prowadzi nowoczesne i innowacyjne kształcenie oraz osiągnęła już wysoką pozycję wśród innych szkół wyższych zarówno tych w Lublinie, jak i w całym kraju. Nowoczesność, innowacyjność i ciągły rozwój przekładają się na sukcesy i spore zainteresowanie kandydatów nauką w murach uczelni.

– Dzięki determinacji władz uczelni oraz pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych oraz wsparciu otoczenia społeczno-gospodarczego mogę śmiało i z pełnym przekonaniem powiedzieć, że nasza uczelnia odniosła sukces. Ta inauguracja to początek nowego etapu w rozwoju wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, a nowe kierunki rozwoju WSEI to nowe cele, zadania, które postawiliśmy przed sobą na najbliższe trzy lata.

Wychodząc naprzeciw zmianom, wprowadzanym w systemie edukacji na poziomie wyższym przez ustawę 2.0., Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji rozpoczęła wdrażanie zmian już w roku 2017. Wymagało to od kierownictwa uczelni dużej determinacji i odwagi. Mam nadzieję, że działania te przełożą się na określoną pozycję naukową i dydaktyczną uczelni, która będzie kolejnym istotnym kamieniem milowym w rozwoju WSEI. Wiem, że ten rok akademicki będzie wymagał ogromnego nakładu pracy, ale wierzę, że uczelnia wejdzie w kolejny etap rozwoju – mówiła Teresa Bogacka, kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.

Każda kolejna inauguracja roku akademickiego to największe coroczne święto uczelni.

– Dzisiejsza inauguracja rozpoczyna czwarty i ostatni rok kadencji władz rektorskich i dziekańskich, dlatego kieruję podziękowania za pracę. W nowy rok akademicki uczelnia wchodzi z nowa strukturą organizacyjną, dostosowaną do zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz formalno-prawnej. „Konstytucja dla nauki”, czyli nowa ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce, zasadniczo zmienia wiele obszarów funkcjonowania uczelni wyższych w Polsce.

Z satysfakcją mogę powiedzieć, że rozpoczęte w poprzednich latach zmiany funkcjonowania naszej uczelni okazały się zgodne z tymi, które wprowadziła nowa ustawa. W szczególności dokonaliśmy zwrotu w kierunku studiów o profilu praktycznym oraz przekształcenia i powołania nowych jednostek organizacyjnych z uwzględnieniem nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych. Na nasze sukcesy i wyróżnienia składa się codzienna ciężka praca ponad 200 pracowników dydaktyczno-naukowych i administracyjnych naszej uczelni – dodał dr hab. Mirosław Jarosz, rektor WSEI.

W wyniku tegorocznej rekrutacji do grona studentów dołączyło ponad 2000 osób. Indeksami WSEI może pochwalić się aktualnie łącznie 7000 żaków, w tym ponad 500 z ponad 20 krajów. Najbardziej obleganym kierunkiem jest pielęgniarstwo, które studiuje już ok. 2000 osób. Są to jedyne w całym kraju studia na tym kierunku prowadzone w języku angielskim. Uczelnia na swoim koncie ma wiele sukcesów i wyróżnień. Tylko w tym roku otrzymała Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju i Polską Nagrodę Innowacyjności. WSEI doceniają również władze miasta.

– Inauguracja roku akademickiego to święto szkoły, ale też i święto naszego miasta. Nie wyobrażamy sobie chyba Lublina bez tej ilości studentów i bez tego potencjału akademickiego. Lublin poza Warszawą jest drugim miastem, w którym przełamaliśmy impas i niż demograficzny i liczba studentów cały czas rośnie. Nie muszę mówić, jak to jest istotne i ważne nie tylko w wymiarze finansowym dla uczelni i dla miasta, ale także w wymiarze promocji Lublina. Wielu inwestorów, obserwując potencjał akademicki, chce tutaj realizować swoje inwestycje. Studentom życzę przyjemności studiowania i tego, by klimat i atmosfera na uczelni dawały poczucie satysfakcji z podjętej decyzji dotyczącej wyboru właśnie tej uczelni. To jest niezwykle fajna uczelnia – zapewniał Krzysztof Żuk, prezydent Miasta Lublin.

Joanna Niećko

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here