Niższe dochody, więcej wydatków

Jest projekt budżetu Chełma na 2022 rok. Dochody to 390 mln zł, a wydatki – 427 mln zł. Urzędnicy zaplanowali emisję obligacji na kwotę 27,8 mln zł. Rewitalizacja pl. Łuczkowskiego jak na ten moment jest najkosztowniejszą inwestycją, jaką miasto zamierza zrealizować w przyszłym roku.

Przed rokiem, gdy prezydent Chełma Jakub Banaszek w połowie listopada składał do Regionalnej Izby Obrachunkowej projekt budżetu na 2021 r., dochody miasta ustalono na 523 mln zł. Gdy dwa miesiące później rada przyjmowała uchwałę budżetową, dochody wzrosły do 581 mln zł. Tak rekordowych wpływów do miejskiej kasy jeszcze nie było. Inna sprawa, że w budżecie na 2021 rok zaplanowano około 80 mln zł na przebudowę krajowej „Dwunastki”, którą oddano do użytku z końcem lipca br. oraz 30 mln zł na dobiegającą końca budowę Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej.

W 2022 roku dochody miasta będą zdecydowanie niższe. Zgodnie z opracowanym przez urzędników projektem wynoszą 390 894 343 zł. Niewykluczone, że do sesji, na której rada będzie uchwalać budżet, jeszcze wzrosną, bo nie rozstrzygnięto programów, do których miasto składało wnioski. Planowane wydatki to 426 160 543 zł. Miasto w przyszłorocznym budżecie zapisało emisję obligacji w kwocie 27,8 mln zł oraz 2 500 000 zł dywidendy z zysków wypracowanych przez miejskie spółki i 1 675 000 zł ze sprzedaży mienia komunalnego.

Największą pozycją w wydatkach jest oświata. Na ten cel miasto zamierza przeznaczyć w sumie 168 218 654 zł. Prawie 19 mln zł zaplanowano na edukacyjną opiekę wychowawczą. Na pomoc społeczną w budżecie zapisano w sumie ponad 70 mln zł. Najkosztowniejszą na ten moment inwestycją jest rewitalizacja pl. Łuczkowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami. Szacowany koszt całego przedsięwzięcia to prawie 16 mln zł.

Ponadto w przyszłym roku ruszy budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 11 261 484 zł i stadionu lekkoatletycznego przy II LO – 8 005 781 zł. Urzędnicy mają też ruszyć z projektem „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm” – 8 005 781 zł. Planowana jest też realizacja projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii (solary i fotowoltaika) – prawie 8 mln zł.

Projekt budżetu Chełma na 2022 rok trafił do Regionalnej Izby Obrachunkowej i przewodniczącego rady miasta. Po uzyskaniu opinii z RIO rada będzie mogła przystąpić do prac nad dokumentem na komisjach, a następnie na posiedzeniu plenarnym. s

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here